Rocznik Przemyski tom 31 zeszyt 2. Nauki Rolnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 31 zeszyt 2. Nauki Rolnicze, Przemyśl 1995, s. 114

Cena 5,00 zł

Spis treści:

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • ANTONI JAROSZ, Ekologiczne zagrożenie środowiska naturalnego człowieka w ma­kroregionie Polski południowo-wschodniej
 • MARIA GRZYBEK, Indywidualne gospodarstwa rolne w otoczeniu rynkowym
 • SYLWESTER MAKARSKI, MARIAN WOŹNIAK, Postawy i zachowania konkuren­cyjne przedsiębiorstw handlowych na rynku rolnym
 • ADAM PARTYKA, Kryteria wyróżniania rolniczej przydatności gleb czamoziemnych z terenu województwa przemyskiego
 • TADEUSZ WALKOWSKI, Nowoczesna uprawa rzepaku ozimego w województwie przemyskim
 • JAN SZAREK, ZYGMUNT Gil., ANDRZEJ WĘGLARZ, Jak poprawić jakość młodej wołowiny produkowanej w regionie Polski południowo-wschodniej
 • MARIA RUDA, Produkcja tuczników dla potrzeb zakładów mięsnych

II. MATERIAŁY

 • ALEKSANDER KĘDZIOR, Niektóre problemy użytkowania gruntów w województwie przemyskim
 • ADEUSZ WÓJCIK, Wyniki doświadczeń podstawowych pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w' stacjach doświadczalnych oceny odmian na terenie woj przemyskiego w latach 1991-1993
 • TADEUSZ WALKOWSKI, Kalkulacja kosztów uprawy rzepaku ozimego w roku 1993/1994 

III. KOMUNIKATY

 • TADEUSZ WÓJCIK, Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych (Warszawa 24-28 VIII 1994 r.)
 • TERESA HAMULECKA, ALEKSANDER KĘDZIOR, "Dni Otwartych Drzwi" (Korytniki, 25-28 VI 1994 r.)
 • ALEKSANDER KĘDZIOR, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w wojewódz­twie przemyskim (Korytniki, 30 XI 1994 r.) 

   

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie