Rocznik Przemyski Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym - 20 pkt na liście czasopism punktowanych (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

 NR ISSN 2449-7347

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia:

dr Ewa Grin-Piszczek (Archiwum Państwowe w Przemyślu, historia średniowiecza XIV-XVI w.), dr hab. Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - redaktor językowy), dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XIX-XX w. - redaktor naczelny), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, historia nauki i oświaty XIX-XX w. - redaktor naczelna), dr hab. Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XII-XVI w. - redaktor naczelny), dr Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, historia kultury XIX-XX w.), dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, demografia historyczna, historia nowożytna XVI-XVIII w.- redaktor statystyczny

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia:

prof. dr Damir Agicič (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersy-tet Rzeszowski), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), em. prof. dr John Hartman (University of Michigan, USA), em. prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), doc. dr Pavel Krafl (Masarykova univerzita Brno, Česko), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Andrew Wise (Daemen College, Buffalo, USA – przewodniczący)

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Historia:

prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr hab. Stanisław Cieślak, prof. AI (Akademia Ignatianum w Krakowie), dr Maciej Dalecki (Archiwum Państwowe w Przemyślu), dr hab. Ewa Danowska, prof. TSzw (Tarnowska Szkoła Wyższa. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie), dr Andrzej Gliwa (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie), dr hab. Dariusz Iwaneczko (Instytut Pamięci Narodowej), prof. dr Sándor Papp (Szegedi Tudományegyetem/ Uniwersytet w Segedynie, Węgry), dr Bartosz Podubny (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków), dr hab. Karol Sanojca, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski), o. dr Mariusz Uniżycki (Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie), prof. dr Alexander Watson (Goldsmith, University of London, Wielka Brytania)

 Numery "Rocznika Przemyskiego Historia" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego "Historia" tom 32-48 (lata 1996-2012).

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (43,52 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Historia" z lat 2012-2021 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 58 (2022) Historia:  

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TOMASZ DANIEL MAMES Kształtowania się ustroju niezależnego od Rzymu Kościoła mariawitów (1887–1914). Zagadnienia kanoniczno-prawne

KAZIMIERA EWA KORZENIEWSKA Działalność edukacyjna sióstr dominikanek w Wielowsi w II połowie XIX wieku

TOMASZ POMYKACZ Walki o Twierdzę Przemyśl oczami jej obrońców: węgierskie relacje, wspomnienia i opracowania opublikowane przed 1945 r.

NATALIA STOJAK Kamienice czynszowe na ul. Franciszka Smolki w Przemyślu – zagadnienia funkcjonalno-architektoniczne zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej z okresu 1852–1914

ŁUKASZ PODOLAK Początki administracji publicznej w powiecie lubaczowskim po zakończeniu działań wojennych (lipiec 1944 – styczeń 1945)

II. ŹRÓDŁA:

MARCIN KOPERSKI Listy księdza biskupa Michała Kuziemskiego. Źródła do poznania historii greckokatolickiej diecezji chełmskiej w latach 1868–1871. Część 2

ADAM SZCZUPAK Wojenny Przemyśl (1914–1915) na kartach zapisków przemyskich duchownych greckokatolickich. Edycja źródeł (część I)

BARTOSZ KACZMAREK Rozejm bożonarodzeniowy 1914 r. w listach kapitana Edwarda Hulse’a JÓZEF WOŁCZAŃSKI Korespondencja ks. dra Jana Kwolka z ks. prof. Janem Fijałkiem za lata 1919–1936 (część 2)

TOMASZ PUDŁOCKI, WIKTOR WĘGLEWICZ Pochwała jako tekst historyczny – życiorys Bohdana Zahajkewycza

III. SPRAWOZDANIA:

GELLÉRT ERNŐ MARTON PhD Dissertation Progress Report

IV. RECENZJE:

ADAM PERŁAKOWSKI Czy Andrzej Maksymilian Fredro naprawdę na to zasłużył? Uwagi o książce Lucjana Faca i Marka Tracza-Trynieckiego pt. Andrzej Maksymilian Fredro, ok. 1620–1679, Przemyśl 2020, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, ss. 102 + ilustr. MAREK TRACZ-TRYNIECKI Odpowiedź na zarzuty Adama Perłakowskiego wobec publikacji Andrzej Maksymilian Fredro ok. 1620–1679 (Przemyśl 2020)

ADAM PERŁAKOWSKI Replika na odpowiedź Marka Tracza-Trynieckiego

TOMASZ ZAJĄC Recenzja: Karol Kicman, Katalog wybranych militariów z okresu monarchii C.K. Austro-Węgier w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2021, ss. 104, ilustracje