Rocznik Przemyski Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 5 punktów. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7347

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski), dr Ewa Grin-Piszczek (Archiwum Państwowe w Przemyślu, historia średniowiecza XIV–XVI w.), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – redaktor językowy), dr Anna Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XVI–XVIII w.), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XIX–XX w. – redaktor naczelny), dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński, historia nauki i oświaty XIX–XX w. – redaktor naczelna), dr Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XII–XVI w. – redaktor naczelny), dr Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, historia kultury XIX–XX w.), dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, demografia historyczna, historia nowożytna XVI–XVIII w.– redaktor statystyczny)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr Damir Agicič (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UniwersytetJagielloński), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), em.prof. dr John Hartman (University of Michigan, USA), prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski),doc. dr Pavel Krafl (Masarykova univerzita Brno, Česko), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Andrew Wise (Daemen College, Buffalo, USA – historia Europy Wschodniej XIX–XX w. – przewodniczący)

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Historia: dr hab. Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr Sándor Papp (Szegedi Tudományegyetem/ University of Szeged, Węgry), dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr Myroslav Voloshchuk (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukraina), dr hab. Anna Waśko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński)

 

Recenzenci Rocznika Przemyskiego History: prof. dr Sean Martin (John Carroll University in University Heights, Ohio, USA), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Jagiellonian University, Kraków, Poland

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Historia: Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej:  

dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Gerard Guźlak (Uniwersytet Kazi-mierza Wielkiego w Budgoszczy), dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

  

Numery "Rocznika Przemyskiego Historia" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego "Historia" tom 32-48 (lata 1996-2012).

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (43,52 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Historia" z lat 2012-2018 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 55 (2019) Historia:  

 I.  ARTYKUŁY

 

 

VITALIY NAGIRNYY „придоша кь Ст҃ополку ... Лѧшько”: Polak (?) na służbie wielkiego księcia kijowskiego Świętopełka

JOANNA MENDYK, Zjawisko convivencii w Pieśni o Cydzie

TOMASZ GRAFF Wydział Teologiczny Uniwersytetu Krakowskiego w okresie działalności Bartłomieja z Przemyśla OP (zm. po 1618)

MARIAN WOLSKI Tuligłowy koło Jarosławia. Najdawniejsze dzieje wsi, do połowy XVII wieku

GELLÉRT ERNŐ MARTON On the Question of the Negotiations between the Habsburgs and the Ottomans at Széscény and Buda (1628) through Palatine Miklós Esterházy’s Letter to the Head of the Hungarian Negotiatiors

WIOLETTA ZIELECKA-MIKOŁAJCZYK Środowisko językowe unickich biskupów przemyskich w XVIII w.

PAWEŁ DĄBEK Gospodarstwa i ich powinności pańszczyźniane w Kraczkowej (w świetle Inwentarza dóbr wsi Albigowa, Kraczkowa, Wysoka, Markowa, Białoboki z 1729 r.)

DANIEL NOWAK Przemyśl w latach 1785–1789 według Metryki Józefińskiej

GRAŻYNA GRANDA Maturzyści pochodzenia chłopskiego w Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni w latach 1892–1939

MACIEJ KIJOWSKI Prawnofinansowy aspekt państwowego pogrzebu Rafała Taubenschlaga. Kilka uwag w 60. Rocznicę

TOMASZ PUDŁOCKI Parafia św. Antoniego oo. Franciszkanów (Reformatów) OFM w Przemyślu w latach 1977–2017 – zarys dziejów

II. VARIA

MARCIN MARYNOWSKI Materiały do historii wojskowości polskiej oraz związków Rzeczypospolitej z Mołdawią. Sześć polskich dokumentów z XVII wieku

TOMASZ PUDŁOCKI Profesor Andrzej Kazimierz Banach w moich studenckich oczach

III. RECENZJE

YANINA RYIER Review: Середньовічна Русь: проблеми термінологіі, за ред. Мирослава Волощука і Віталія Нагірного, Івано-Франківськ–Краків 2018, 355 с., іл. 

[Mediaeval Rus`:problems of terminology, ed. Myroslav Voloshchuk and VitaliyNagirnyy, Ivano-Frankivsk–Krakow 2018, 355 p., il.]

VITALIY NAGIRNYY Medieval Halych in a new book series

JOLANTA WĄSACZ-KRZTOŃ Recenzja: „Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 144 (2017) z. 2 Kształty galicyjskich tożsamości pod red. A. Świątka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. VII–VIII, 215-428

WOJCIECH MICYGAŁA Recenzja książki: Stanisław Zaborniak, Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich 1868–1939, Rzeszów 2007.

NATALIA OLSZEWSKA Recenzja książki: Olga Linkiewicz, Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 362

 

Spis treści aktualnego numeru tom 55 (2019) History: 

 PIOTR WILCZEK Foreword 

  1. ARTICLES

    TOMASZ PUDŁOCKI, ANDREW KIER WISE Introduction 

           JAMES PULA The “Fourth Partition” and the Restoration of Polish Independence 

          PENNY MESSINGER Buffalo’s Americanization Campaign during World War I

          MARCEL R. GARBOŚA Southeastern “Gateway to Expansion”: Kyiv’s Polish Intellectuals,the Politics of Peripheral Nationalism, and Visions of NationalExpansion in Right-Bank Ukraine, 1905-1926

         CARL L. BUCKI Response on the Home Front: How Buffalo’s Polish CommunitySupported the Allied Cause During World War I. 

          ANDREW KIER WISE Dr. Francis Fronczak and the Rhetoric of Polish Independence in Buffalo, NY

          JOSEPH T. HAPAK The Buffalo Polonia and the Polish Army Camp at Niagara-on-the-Lake, Ontario

         RAFAŁ SIERCHUŁA Polish-Americans in Haller’s Army. Outline of the Problem KRZYSZTOF KACZMARSKI The Polish National Committee and the Polish Army in France (1917-1919)

        ANITTA MAKSYMOWICZ Agnes Wisla’s and the Polish-American Women’s Activity for Volunteersand Veterans of the Blue Army

         TOMASZ PUDŁOCKI Poland of 1919 in the Eyes of Edith Brahmall Cullis-Williams .

  1. DOCUMENTS

    FRANCIS E. FRONCZAK Poles in America. A Speech Delivered on 2 April 1918. Introduced and edited by Wanda Slawinska 

    TOMASZ PUDŁOCKI, ANDREW KIER WISE The Paderewski Milieu. Select Correspondence from the Dr. Francis E. Fronczak Collection, Archives and Special Collections, E.H. Butler Library, SUNY Buffalo State

           ROBIN LAUERMANN Review: M.B.B. Biskupski, The United States and the Rebirth of Poland, 1914-1918, Dordrecht: Republic of Letters Publishing BV, 2012, pp. xiv + 464

          ANDREW KIER WISE Reviews: Richard D. Merritt, Training for Armageddon: Niagara Camp in the Great War, 1914-1919. Victoria, CA: Friesen Press, 2015,pp. xii + 307; Anitta Maksymowicz, W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek Obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake (1917-1919). Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2017, pp. 71

          TOMASZ PUDŁOCKI Review: Helena Paderewska, Memoirs, 1910-1920. Edited with an Introduction and Annotations by Maciej Siekierski. Foreword by Norman Davies. Stanford, CA: Hoover Institution Press, Stanford University, 2015, pp. xxvi + 214 

          TOMASZ PUDŁOCKI Review: Hugh S. Gibson, Amerykanin w Warszawie. 1919–1924.Niepodległa Rzeczpospolita oczami pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych (An American in Warsaw: Selected Writings of Hugh S. Gibson, US Minister to Poland 1919-1924), selected and edited by: Vivien Hux Reed, M.B.B. Biskupski, Jochen Böhler, Jan-Roman Potocki (translated by Andrzej Ehrlich), Kraków: Znak Horyzont 2018, pp. 669

          TOMASZ PUDŁOCKI Review: Ēriks Jēkabsons, Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.-1922.gadā [Relations between Latvia and the United States 1918–1922], Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018, pp. 832  

           KAMIL RUSZAŁA Review: August Zaleski, Wspomnienia (Memoirs), ed. by K. Kania,K. Kloc, P. M. Żukowski, transl. by E. Gołębiowska, Warsaw: PISM 2017

 

 

Spis treści aktualnego numeru tom 55 (2019) Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej:

ŁUKASZ CHROBAK, TOMASZ PUDŁOCKI Wstęp

MARCIN KAPŁON Przemyskie środowisko księży rzymskokatolickich wobec odzyskania przez Polskę niepodległości

TOMASZ PUDŁOCKI Między lojalizmem a patriotyzmem – gimnazja męskie w Przemyślu w okresie 1915–1918

ARKADIUSZ S. WIĘCH Sytuacja panująca na prowincji galicyjskiej u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Zarys zagadnienia

ADAM SZCZUPAK Polityka państwa polskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w latach 1918–1919 na przykładzie eparchii przemyskiej

LUCJAN FAC Znaczenie Przemyśla w okresie wojny polsko-ukraińskiej lat 1918–1919

EWA NIZIŃSKA Mieszkańcy Sambora wobec powstania i kształtowania się wybranych instytucji Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania

WIKTOR WĘGLEWICZ Polacy w obozach dla jeńców i internowanych Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej

MARTA TROJANOWSKA Przesłania patriotyczne dzwonów okresu międzywojennego z odlewni Felczyńskich z Kałusza i Przemyśla. Refleksja dotycząca dokumentacji fotograficznej oraz wybranych zabytków

TOMASZ ZAJĄC Notatka dla Orszaku Jego Imperatorskiej Wysokości generała majora Grabbe, hrabiego Nikitina o okolicznościach zajęcia Twierdzy Przemyśl przez wojska rosyjskie, wstęp i oprac.

WIKTOR WĘGLEWICZ Wspomnienia Teofila Kormosza z działalności w UkraińskiejRadzie Narodowej w Przemyślu i pobytu w obozie internowanych w Dąbiu (październik 1918 – styczeń 1919 r.)

MIŁOSZ KURDYBOWICZ Recenzja: Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski, 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2018

KAROL SANOJCA Recenzja: Włodzimierz Mędrzecki, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939,Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, ss. 424