Rocznik Przemyski Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 5 punktów. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7347

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia:

dr Ewa Grin-Piszczek (Archiwum Państwowe w Przemyślu, historia średniowiecza XIV-XVI w.), dr hab. Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - redaktor językowy), dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XIX-XX w. - redaktor naczelny), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, historia nauki i oświaty XIX-XX w. - redaktor naczelna), dr hab. Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XII-XVI w. - redaktor naczelny), dr Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, historia kultury XIX-XX w.), dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, demografia historyczna, historia nowożytna XVI-XVIII w.- redaktor statystyczny

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia:

prof. dr Damir Agicič (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersy-tet Rzeszowski), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), em. prof. dr John Hartman (University of Michigan, USA), em. prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), doc. dr Pavel Krafl (Masarykova univerzita Brno, Česko), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Andrew Wise (Daemen College, Buffalo, USA – przewodniczący)

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Historia:

prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Krzysztof K. Daszyk (Uniwersytet Jagielloński), dr Andrzej Gliwa (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), dr Vytas Jankauskas (LDK tyrimu centras/ Centrum Badań nad Wielkim Księstwem Litewskim, Kowno, Litwa), prof. dr Sándor Papp (Szegedi Tudományegyetem/ Uniwersytet w Segedynie, Węgry), o. dr Mariusz Uniżycki (Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie), prof. dr Myroslav Voloshchuk (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ivano-Frankivsk, Ukraina), prof. dr Alexander Watson (Goldsmith – University of London, Wielka Brytania)

 

 

   

Numery "Rocznika Przemyskiego Historia" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego "Historia" tom 32-48 (lata 1996-2012).

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (43,52 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Historia" z lat 2012-2020 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 56 (2020) Historia:  

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

VITALIY NAGIRNYY Ze studiów nad prozopografią elit ruskich w XII wieku: Izbygniew Iwaczewicz

YANINA RYEIR The phenomenon of “God’s punishment” of pagans of Lithuania for their attacks on the Christian lands of the Teutonic Order in the narrative sources of the 14th century

GELLERT E. MARTON The correspondence of Péter Koháry during the peace process of Szőny (1626–1629)

MATEUSZ GANCEWSKI Hotel Lambert a świecka władza papieża (przed powstaniem styczniowym)

WOJCIECH MICYGAŁA II Państwowe Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za czasów dyrektora Franciszka Ksawerego Kusia-Okrzańskiego

DOREL MARC Z historii gospodarczej spławów drewna na granicy polsko-rumuńskiej na Czeremoszu w latach 20. i 30. XX wieku. Tłumaczenie Marcin Marynowski

II ŹRÓDŁA

KS. MARCIN KOPERSKI Listy księdza biskupa Michała Kuziemskiego. Źródła do poznania historii greckokatolickiej diecezji chełmskiej w latach 1868–1871. Część 1

EWA GRIN-PISZCZEK List Tadeusza Osińskiego do brata – Kazimierza Osińskiego z 2 XI 1903 roku

MARIA STINIA Narodziny uczniowskiej samorządności w świetle materiałów źródłowych z gimnazjum w Stanisławowie (1911)

TOMASZ PUDŁOCKI Przemyśl czasów I wojny światowej w oczach o. Eustachego Wernera BERTALAN GEŐCZE Szturm na przemyski fort I/1 nocą 6-7 października 1914 r., opracował Tomasz Pomykacz

ŁUKASZ CHROBAK Wspomnienia Bolesława Chrobaka, żołnierza 2 batalionu pancernego w Żurawicy

JUSTYNA GAŁUSZKA Śmierć i pogrzeb księcia Leona Aleksandra Sapiehy (1883-1944)

III. SPRAWOZDANIA

MARCIN MARYNOWSKI, TOMASZ PUDŁOCKI Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za okres od 26 marca 2017 do 4 września 2020 roku

IV. RECENZJE

EWA GRIN-PISZCZEK Recenzja: Dokumenty historyczne dla miasta Przeworska, oprac. Małgorzata Wołoszyn, Przeworsk 2018, wyd. Gmina Miejska Przeworsk, ss. 152

JUSTYNA GAŁUSZKA Konfesjonalizacja w województwie ruskim? Na marginesie książki Roberta Kozyrskiego pt. Duchowieństwo, kościoły, religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768 (Lublin 2013, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ss. 509)

II Varia

III Recenzje

TOMASZ PUDŁOCKI Spuścizna zakonodawcy michalitów. Listy i referaty ks. Bronisława Markiewicza, red. ks. Marcin A. Różański, Archiwum Towarzystwa św. Michała Archanioła, t. 1 Krosno 2018, ss. 360 + 214, Listy do ks. Bronisława Markiewicza i ważniejsze dokumenty, t. 2 Krosno 2018, ss. 520

VICTORIA WILTOS Review: Norman Domeier, Der Eulenburg-Skandal: Eine politische Kulturgeschichte des Kaiserreichs, Frankfurt/New York 2010, pp. 433.

MICHAŁ J. WILCZEWSKI Review: Tomasz Pudłocki and Kamil Ruszała, eds. Intellectuals and World War I: A Central European Perspective, Kraków: Jagiellonian University Press, 2018.

Informacje o autorach

 

 

WIKTOR WĘGLEWICZ Wspomnienia Teofila Kormosza z działalności w UkraińskiejRadzie Narodowej w Przemyślu i pobytu w obozie internowanych w Dąbiu (październik 1918 – styczeń 1919 r.)

MIŁOSZ KURDYBOWICZ Recenzja: Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski, 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2018

KAROL SANOJCA Recenzja: Włodzimierz Mędrzecki, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939,Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, ss. 424