Rocznik Przemyski Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 5 punktów. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7347

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia: dr Anna Markiewicz (Kraków, red. nacz., historia nowożytna, historia kultury XVI–XVIII w.), dr Tomasz Pudłocki (Kraków–Przemyśl, red. nacz., historia kultury XIX–XX w.), dr Maria Stinia (Kraków, historia oświaty i nauki XIX-XX w.),dr Wiktor Szymborski (Kraków, red. nacz., historia średniowieczna, historia kultury XIV–XVI), dr Ewa Grin-Piszczek (Przemyśl, historia średniowiecza XIV–XVI w.), dr Izabela Wodzińska (Rzeszów, historia kultury XIX–XX w.), dr Mateusz Wyżga (Kraków, demografia historyczna, historia nowożytna XVI–XVIII w. – redaktor statystyczny), dr Monika Kulesza-Gierat (Lublin, KUL – redaktor językowy).

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr Damir Agicič (Zagrzeb, Uniwersytet w Zagrzebiu), prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (przewodniczący – Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Kraków, UJ), em. prof. dr hab. John Hartman (University of Michigan, USA),  prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ (Kraków, UJ), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Poznań, UAM), doc. dr Pavel Krafl (vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR; Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Brno) prof. dr Andrew Wise (Daemen College, USA)

 Roczniki dostpne są w sprzedaży w zakładce Wydawnictwa

 Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego "Historia" tom 32-48.

Spis treści aktualnego numeru tom 52 (2016): 

TOMASZ PUDŁOCKI, MARIA STINIA, WIKTOR SZYMBORSKIWstęp

I. ARTYKUŁY

 • ŁUKASZ CHROBAKBudy Przeworskie jako zapomniane dziedzictwo przeworskich przedmieść 
 • MARIA STINIAPoglądy ekonomiczne Kazimierza Chłędowskiego w świetle jego starań o katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim w początkach epoki autonomicznej 
 • AGATA BARZYCKA-PAŹDZIORKrakowska sprawa Klugerówien. Mikrohistorie galicyjskie 
 • KS. ARTUR ŚWIEŻYDomy (zakłady) salezjańskie w Przemyślu w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918)
 • IVAN HRSTIĆThe Economy of Dalmatia in the post-World War I decade – a case study of Makarska 
 • JOANNA DUFRATAktywność polityczna, zawodowa i społeczna kobiet w Polsce po zakończeniu I wojny światowej 

II. ŹRÓDŁA

 • EWA GRIN-PISZCZEKInwentarz ruchomości Stanisława Brzyka, kupca i rajcy przemyskiego (1589 rok) 
 • BARTOSZ BUĆ, TOMASZ PUDŁOCKINieznany list Leonarda Tarnawskiego z czasów I wojny światowej ze zbiorów Allgemaines Verwaltungsarchiv w Wiedniu
 • WIKTOR WĘGLEWICZStosunki sanitarne w obozie dla jeńców i internowanych w Pikulicach na przełomie 1919 i 1920 r. w relacji ukraińskiego oficera
 • KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKIAnieli Potockiej wspomnienia z łagrów sowieckich 1939–1944
 • POLA HISTERMy story. From Sanok through Przemyśl to Canada. Introduction and edition by Abraham (Avi) Schonbach 
 • JOHN J. HARTMANDiscovering Galician History: A Personal Journey 

III. RECENZJE

 • ANNA SICIAK Wydawnictwa pokonferencyjne i ich udział w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego: Recenzja książki Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic: 5 Konferencja Historyczna (Dubiecko 2013), ss. 402 [17] KONRAD WNĘK, Recenzja książki: Jan Malczewski, Przemyśl w latach 1772–1914. Budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne, Rzeszów 2009, ss. 236+10 nlb.
 • TOMASZ PUDŁOCKI Żydowskie życie w Redim, czyli w Radymnie. Recenzja książki: Hinde Bergner, On Long Winter Nights… Memoirs of a Jewish Family in a Galician Township (1870–1900). Translated from the Yiddish, edited, and with an introduction by Justin Daniel Cammy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 2005, ss. 122
 • PAWEŁ DRYMAJŁO Recenzja książki: Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka, Rok 1863, Wpisani w dzieje Przemyśla, Przemyśl 2013, ss. 131
 • PIOTR KOZŁOWSKI Recenzja książki: Adam Adrian Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921–1939, Warszawa 2013, ss. 480
 • PIOTR KOZŁOWSKI Recenzja książki: Czesław Grzelak, Kresy w ogniu. Wojna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2014, ss. 358