Działalność bilioteki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Biblioteka Naukowa TPN w Przemyślu posiada bogaty, różnorodny i unikatowy księgozbiór w skali nie tylko regionu przemyskiego. Ze względu na zakres gromadzonych zbiorów jest biblioteką o charakterze ogólnym, posiada bowiem księgozbiór, w skład którego wchodzą publikacje z wielu dyscyplin naukowych. Jako placówka związana z macierzystą organizacją stanowi jej część wyposażenia badawczego, swoisty warsztat naukowy służący rozwojowi i potrzebom nauki, pracom dydaktycznym, badawczym i popularyzatorskim, skoncentrowanym wokół przemyskiej organizacji. W zbiorach Biblioteki przeważają prace o profilu humanistycznym. Dominują publikacje z zakresu historii, filozofii, nauk przyrodniczych, nauk społecznych. Biblioteka posiada również bogaty zbiór regionalny – PRZEMYŚLANA, który obejmuje wszystkie druki związane poprzez treść lub autora z miastem lub regionem przemyskim. Ukierunkowany jest na zaspokajanie znaczącego zainteresowania społecznego na piśmiennictwo lokalne. Zbiór ten spełnia również funkcje informacyjne i popularyzatorskie oraz upowszechnia wiedzę o Przemyślu i regionie. Istotną jego część stanowią wydawnictwa TPN. Długoletnia działalność wydawnicza TPN zaowocowała znaczącą liczbą publikacji o tej tematyce. 

    Kolejną część zbiorów stanowi księgozbiór podręczny, z którego można korzystać w czytelni Biblioteki Naukowej TPN. Ma on charakter ogólny i zawiera wydawnictwa informacyjne, jak encyklopedie, słowniki, bibliografie, leksykony, kroniki, poradniki, atlasy, dzienniki ustaw, roczniki statystyczne itp. Biblioteka Naukowa TPN posiada również bogaty zbiór czasopism krajowych i zagranicznych. Zachowały się pełne roczniki następujących tytułów: „Biesiada Literacka”, Tygodnik Ilustrowany”, „Przegląd Powszechny”, „Przegląd Współczesny”, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, „Czas”. Są to tylko wybrane tytuły czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Posiadamy oczywiście szeroki zestaw czasopism naukowych, które odzwierciedlają najnowszy stan badań z zakresu archeologii, historii, etnografii, nauk przyrodniczych i wielu innych dyscyplin. 

    Księgozbiór Biblioteki w znaczący sposób wzbogacają również zbiory specjalne. Występują one w postaci zbiorów: kartograficznych, graficznych, starodruków, rękopisów, dokumentów życia społecznego oraz mikrofilmów. Trzeba również nadmienić, że w Bibliotece Naukowej znajduje się przekazany w depozyt cenny księgozbiór byłej Biblioteki Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu. W skład kilkutysięcznego księgozbioru wchodzą książki i czasopisma, w tym również starodruki głównie z zakresu historii.

   Dysponujemy też użyczonym zbiorem wydawnictw multimedialnych, encyklopedii, słowników, wydawnictw informacyjnych i opracowań z zakresu informatyki, komputeryzacji, ekonomii, statystyki, historii. Wszystkie te wydawnictwa są odrębnie skatalogowane, wydzielone i udostępniane użytkownikom.

    Biblioteka Naukowa TPN posiada kilka katalogów bibliotecznych. Spełniają one ważną rolę w procesie udostępniania informacji o księgozbiorze. W przypadku katalogów prowadzonych metodą kartkową posiadamy: katalog alfabetyczny, systematyczny (wg klasyfikacji UKD), językowy, regionalny, czasopism krajowych oraz czasopism zagranicznych. Równocześnie katalogowanie przebiegało w elektronicznym programie MAK, a obecnie rówież w katalogu MAKPlus.

   Najliczniejszą grupę użytkowników biblioteki obok Członków TPN, stanowią studenci i pracownicy naukowi przemyskich szkół wyższych. Rejestrujemy jednak czytelników reprezentujących róże kategorie wiekowe, zawodowe, społeczne itp. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na placówkę tego rodzaju w środowisku przemyskim.

    Biblioteka przyczynia się również do propagowania różnego rodzaju imprez naukowych i kulturalnych, nie tylko z ramienia TPN. Najczęściej organizowane są różnego rodzaju sesje naukowe, warsztaty, odczyty, promocje, spotkania organizacyjne, wycieczki krajoznawcze itp. Większość nabytków Biblioteki pochodzi z wymiany wydawnictw z licznymi instytucjami naukowymi w Polsce i zagranicą. Szeroko rozwinięta działalność wydawnicza pozwala na przekazywanie w ramach wymiany licznych publikacji TPN. W zamian otrzymujemy szereg ciekawych i cennych wydawnictw naukowych z rozmaitych regionów kraju. Są to publikacje reprezentujące różne dyscypliny naukowe, niejednokrotnie trudno dostępne i niskonakładowe. Dzięki temu Biblioteka może pochwalić się tak zróżnicowanym i cennym księgozbiorem, który w dużym stopniu pozwala prześledzić działalność regionalnego ruchu naukowego.

    Zbiory przekazywane są bibliotece również w drodze darowizn osób prywatnych oraz instytucji. Z powodu trudnej sytuacji finansowej biblioteki zakupy ogranicza się do prenumeraty oraz najpotrzebniejszych wydawnictw.

    Biblioteka Naukowa TPN w Przemyślu jest otwarta dla wszystkich Czytelników. Staramy się badać i poznawać ich potrzeby informacyjne, dostosowywać i na bieżąco aktualizować formy pracy z Czytelnikiem, odpowiadać na sugestie użytkowników oraz zachęcać do korzystania z naszych zbiorów.