Rocznik Przemyski Literatura i Język

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym - 20 pkt na liście czasopism punktowanych (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

 NR ISSN 2449-7363

Redakcja Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – redaktor językowy), prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – redaktor naczelny), dr Jakub Knap (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – sekretarz), dr Ewa Horyń (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), dr hab. Marceli Olma, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Bułgaria), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. dr hab. Aleksander Madyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), doc. Romuald Naruniec (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Litwa), prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski), doc. Jarosław Redkwa (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Ukraina) 

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Literatura i Język:

dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (em.), o. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK (Akademia Ignatianium w Krakowie), dr hab. Ewa Danowska, prof. TSzw (Tarnowska Szkoła Wyższa. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie), dr Andrzej Gliwa (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie), dr hab. Ewa Horyń, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Natalia Kolb (Instytut im. Krypjakiewicza Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, Ukraina), dr hab. Jacek Rozmus, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Wiktor Szymborski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Janusz Waligóra, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

 

Numery "Rocznika Przemyskiego Literatura i Język" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (37,77 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Literatura i Język" z lat 2012-2020 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 58 (2022):

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ANNA ŁOSOWSKA Późnośredniowieczny łacińsko-polski słowniczek nazw ziół z kodeksu praskiego VI A 7

BOGUSŁAW ANDRZEJ BACZYŃSKI Stanisław Karol Teichmann – próba identyfikacji. Suplement do rozważań Józefa Lewandowskiego w sprawie biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

PIOTR STEFANIAK Zarys dziejów klasztoru św. Michała Archanioła mniszek dominikańskich w Kamieńcu Podolskim (1708–1866)

ANDRII PETRASH Działalność jezuitów w Tarnopolu i Lwowie w latach 1852–1914 BARTOSZ JAKUBOWSKI Dwór i zbiory Michała Pawlikowskiego w Medyce

II. MISCELLANEA

KATARZYNA BEDNARZ-SOJA Formy promowania czytelnictwa w kontekście kulturalno-społecznych funkcji biblioteki na przykładzie Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego

III. HISTORIA MÓWIONA

KS. STANISŁAW BARTMIŃSKI Odnowa struktur obrządku greckokatolickiego w Przemyślu przez księdza arcybiskupa Jana Martyniaka. Wspomnienia i relacje świadków

IV. RECENZJE

MAŁGORZATA WILGUCKA „Vita nuova” „Boskiej komedii” Dantego Alighieri (1321–2021)

MARIA WICHOWA Recenzja książki „Mowa Jana Sariusza Zamoyskiego wygłoszona w Padwie na pogrzebie bardzo wybitnego męża Gabriela Fallopiego”

ANNA ROMANOWSKA Recenzja: Krzysztof Dawid Majus, „Wielkie Oczy. Studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka”, wydanie 2, ołudniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl 2013, ss. 552, ilustracje nlb.

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: „Wśród najbliższych. Z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej”, opracowanie, przedmowa i przypisy Eugeniusz Koko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022, ss. 171

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: Michał Folega, „Życie na świat otwarte. Aleksander Janta-Połczyński”, Meander, Tuchola 2014, ss. 164

PIOTR BOREK Literatura w służbie aksjologii