Rocznik Przemyski Literatura i Język

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 7 punktów. Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7363

Redakcja Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – redaktor językowy), prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – redaktor naczelny), dr Jakub Knap (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – sekretarz), dr Ewa Horyń (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), dr hab. Marceli Olma, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Bułgaria), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. dr hab. Aleksander Madyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), doc. Romuald Naruniec (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Litwa), prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski), doc. Jarosław Redkwa (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Ukraina) 

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Literatura i Język:

prof. dr hab. Marek Buś (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Ewa Horyń, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Katarzyna Trzeciak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Andrzej Wicher (Uniwersytet Łódzki)

 

 

  

Numery "Rocznika Przemyskiego Literatura i Język" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (37,77 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Literatura i Język" z lat 2012-2020 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 56 (2020):

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

JACEK RACHFAŁ, Ścieżki zapożyczeń w językach angielskim i polskim

JAN JEŻ Kontekst polityczny i znaczenie małżeństwa Siemowita IV z Aleksandrą Olgierdówną (luty 1387 roku)

RENATA RYBA Haracz krwią turecką Turkom wypłacony Stefana Jana Ślizienia w kręgu poetyki ojczystego heroicum

MARIA WICHOWA Kradzieże i fałszerstwa literackie w piśmiennictwie polskim epok dawnych

ANIESZKA GOCAL Problematyka polityczna w kazaniach duchownych przemyskich epoki oświecenia

JAN ZIĘBA Lice ziemi. Rola przyrody w koncepcji kultury Jana Gwalberta Pawlikowskiego MARIA KOŚCIELNIAK Pejzaże Harasymowiczowskie i inne tropy obecności Jerzego Harasymowicza w twórczości Wojciecha Belona

МАРІЯ ПАПІШ Польська різдвяна драма у селі Лановичі Самбірського району (Львівська область)

II. MISCELLANEA JAN RYŚ Początki pracy nauczycielskiej Zenona Klemensiewicza (starania o posadę profesora w łobzowskim korpusie kadetów)

WALDEMAR WIGLUSZ, ALICJA PRZYBYSZEWSKA Ostatnia, nieukończona powieść Przemysława Bystrzyckiego

KRZYSZTOF BORTNIK „To był chory człowiek i artysta”. O małżeństwie Stefana Grabińskiego cz. 2: Rozpad związku

Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim (część 2). Do druku podał i opracował Jakub Knap

III. RECENZJE

TOMASZ PUDŁOCKI Przemyski fenomen na skalę światową. Dziennik Reni Spiegel AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA O kwartalniku „The Polish Review”