Rocznik Przemyski Literatura i Język

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 7 punktów. Rocznik Przemyski Literatura i Język jest publikowany dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7363

Redakcja Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – redaktor językowy), prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – redaktor naczelny), dr Jakub Knap (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie – sekretarz), dr Ewa Horyń (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), dr hab. Marceli Olma, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Bułgaria), prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Katolicki Uniwersytet Lubelski), prof. dr hab. Aleksander Madyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), doc. Romuald Naruniec (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Litwa), prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (Uniwersytet Warszawski), doc. Jarosław Redkwa (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy, Ukraina) 

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Literatura i Język: dr hab. Marek Buś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). 

Numery "Rocznika Przemyskiego Literatura i Język" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (37,77 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Literatura i Język" z lat 2012-2018 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 54 (2018):

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ZUZANNA KRÓTKI, GRYMASY w historii języka polskiego.

SYLWIA KAWSKA, Tu za sług gromady orszak dość szkarady”. O roli robactwa w dyskursie wanitatywnym poezji polskiej schyłku renesansu i epoki baroku

TADEUSZ RUBIK, Grzech bałwochwalstwa jest nie w czynieniu bałwanów albo obrazów” – przekład Biblii Jakuba Wujka wobec problemu przedstawień kultowych

FABIO BONI, Życie Messaliny w powieści XVII-wiecznego włoskiego pisarza Francesca Pony

KRZYSZTOF SOCHA, Galicyjski grzech zaniedbania. Problem recepcji twórczości Leopolda von Sacher-Masocha na gruncie polskim

AGNIESZKA LISZKA-DRĄŻKIEWICZ, Historia alternatywna jako komentarz do współczesności: Historia jutra Curzia Malapartego

ALEKSANDRA KOMAN, Reception of Pirandello in Cracow during the Period of Polish People’s Republic (PRL)

NATALIA CHWAJA, Nomadismo erotico versus nomadismo identitario ne La città di Miriam di Fulvio Tomizza

ŁUKASZ GĘBSKI, Kontaminacja malarska na przykładzie Sądu nad Goyą Jacka Kaczmarskiego

PAULINA KWAŚNIEWSKA-URBAN, Księga miasta. Itala Calvina i Magdaleny Tulli literackie traktaty o mieście

KATARZYNA WOŹNIAK, Il valore dell’incontro. Alcune considerazioni su The Artist is Present di Marina Abramović

 

 

 

II. MISCELLANEA

BEATA MAKSYMIUK-PACEK, O lubelskiej kartotece kolędowej

MAGDALENA ZOWCZAK, Gody – czas przemiany w kolędach

III. HISTORIA MÓWIONA

JERZY BARTMIŃSKI, BEATA MAKSYMIUK-PACEK, ANNA MICHALEC, Szczodrowanie i kolędowanie w Krasiczynie i okolicach we współczesnych przekazach ustnych

IV. RECENZJE 

TOMASZ PUDŁOCKI, Fenomen „Poety smutku” .

MONIKA SULEJEWICZ-NOWICKA, Quid ergo est tempus? – refleksje temporalne na przestrzeni dziejów

MAGDALENA RYSZKA-KURCZAB, Zachęta do lektury