Jesteś tutaj: Start / O nas / Cele

Cele

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod nr KRS 0000127870; w roku 2005 otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Ma charakter naukowy, posiada osobowość prawną. Terenem działalności Towarzystwa jest region Polski południowo-wschodniej.
Celem Towarzystwa jest:
- Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych oraz popularyzowanie nauki, wiedzy i kultury wśród najszerszych kręgów społeczeństwa regiony
- Rozwój zaplecza naukowo-badawczego i edukacyjnego dla potrzeb środowiska naukowego, kulturalnego i gospodarczego
- Publikowanie wyników badań naukowych
- Popularyzowanie osiągnięć naukowych i promowanie dorobku środowiska naukowego

 

Członkiem Towarzystwa może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie i uznająca cele Towarzystwa, po złożeniu pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków Towarzystwa, a nastepnie zatwierdzoną przez Zarząd TPN w Przemyślu.