Rocznik Przemyski Historia Wojskowości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia Wojskowości ukazuje się od 2004 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 4 punkty. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

NR ISSN 2449-7355

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia Wojskowości: dr Lucjan Fac (Przemyśl, regionalista, historia wojskowości – redaktor naczelny), dr Andrzej Gliwa (Rzeszów- Warszawa, historia nowożytna, historia wojskowości), dr Paweł Korzeniowski (Rzeszów, historia wojskowości XX wieku – redaktor naczelny), dr Zygmunt Kozak (Warszawa, historia wojskowości XX wieku), mgr Marcin Marynowski (Rumunia, Bukareszt, historia nowożytna i najnowsza), dr Krzysztof Mroczkowski (Rzeszów, historia wojskowości XX wieku), płk dr Zbigniew Moszumański (Warszawa, historia wojskowości XX wiek), prof. dr hab. Andrzej Olejko (Rzeszów, historia wojskowości XX wieku– redaktor naczelny), mgr Oskar Ostafin (Kraków – redaktor językowy), dr Janusz Polaczek (Przemyśl – Rzeszów, historia sztuki, historia wojskowości XIX wieku), dr Andrzej Synowiec (Kraków – redaktor statystyczny)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia Wojskowości: dr Emanuel C. Antoché (Francja, Neuilly/Seine, Institut de stratégie et des conflits-Commission française d’histoire militaire), prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący), dr Jozef Bystrický (Słowacja, Bratysława, Wojskowy Instytut Historyczny), dr Andrij Haruk (Ukraina, Lwów, Akademia Wojsk Lądowych im. hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie), dr József Kelenik (Węgry, Budapeszt, Hadtörténeti Intézet és Múzeum), doc. Andrij Kozickyj (Ukraina, Lwów, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. I. Franki), prof. dr hab. Wiesław Majewski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski (Warszawa – Łowicz, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna), dr hab. prof. UMK Aleksander Smoliński (Toruń, Uniwersytet m. M. Kopernika), prof. dr hab. Janusz Wojtasik (Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania)

 Roczniki dostpne są w sprzedaży w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Historia Wojskowości" z lat 2012-2015 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 51 (2015):

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

  • A. SmolińskiPolskie formacje wojskowe okresu I wojny światowej i Wojsko Polskie z lat 1918-1939 – węzłowe problemy oraz stan badań i postulaty badawcze
  • A. Borcz Obwód SZP-ZWZ-AK Łańcut 1939-1945 w relacjach żołnierzy podziemia - organizacja, działania dywersyjne i sabotażowe
  • T. Zając „Fall Barbarossa” 22 czerwca 1941 r. – walki na terenie 08. Przemyskiego Rejonu Umocnionego,

II. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:

  • M. Marynowski, Materiały do historii wojskowości polskiej oraz związków Rzeczypospolitej z Mołdawią w Zespole I i II w Archiwum Państwowym w Suczawie
  • J. Bator, Korespondencja żołnierska w Twierdzy Przemyśl
  • A. OlejkoLinia lotnicza Wiedeń -Kijów -Wiedeń 1918. Fakty i relacje

III. ARCHITECTURA MILITARIS: 

  • T. PinyazhkoEntstehung von befestigungsanlagen im 19. Jahrhundert im Nordostteil der K.K Österreichsche monarchie