Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze ukazuje się od 1995 roku. 

NR ISSN 2449-7371

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Nauki Przyrodnicze:  dr hab. prof. UR Teresa Noga (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów), dr inż. Anna Maria Wajda (Uniwersytet Papieski Jan Pawła II, Kraków), dr hab. inż. arch. prof. PK Jadwiga Środulska-Wielgus (Politechnika Krakowska, Kraków)

Roczniki dostępne są w sprzedaży w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Nauki Przyrodnicze" z lat 2012-2018 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 54 (2018):

MATEUSZ RYBAK, ANITA PAJĄCZEK, ŁUKASZ PESZEK, NATALIA KOCHMAN-KĘDZIORA, TERESA NOGA, Występowanie Caloneis Schumanniana (Grunow) w wodach płynących Polski południowo-wschodniej

PAWEŁ RUCIŃSKI, Złożenie gatunkowe drzewostanów naturalnych na Pogórzu Przemyskim. 

PAWEŁ RUCIŃSKI, Introdukowane gatunki drzew w lasach krasiczyńskich Sapiehów

PAWEŁ RUCIŃSKI, Obce siedliskowo gatunki drzew w lasach krasiczyńskich Sapiehów

TADEUSZ MISIAK, „Błota Cieszacińskie” w Kotlinie Sandomierskiej na Podkarpaciu. Nieznane stanowiska zerwy kulistej Phyteuma orbiculare L., goździka pysznego Dianthus superbus L. i modraszka nausitusa Maculinea nausithous B.

ANNA MARIA WAJDA, Współczesne place zabaw dziecięcych w obrębie Plant Krakowskich, a idea ogrodów jordanowskich.

GRZEGORZ POZNAŃSKI, Podręcznik szkółek drzewek z cennikiem. Christian Fey. Meckenheim – Niemcy