Władze TPN w latach 1909-2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Władze statutowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1909–2013 

opracowali: Ewa Grin-Piszczek, Marcin Duma

14 II 1909

Komitet Tymczasowy:

 • dr Leonard Tarnawski – przewodniczący
 • Tadeusz Osiński – sekretarz

Członkowie:

 • Władysław Bojarski
 • Franciszek Giebułtowicz
 • Kazimierz Górski
 • Aleksander Kleczeński
 • Franciszek Klepacki
 • Honorata Kling
 • ks. dr Władysław Kochowski
 • Stanisław Majerski
 • Kazimierz Maliczewski
 • Wincenty Ogrodziński
 • Władysław Opaliński
 • Kazimierz Osiński
 • Michał Osiński Feliks
 • Partaczyński Bronisław
 • Popiel Feliks Przyjemski
 • Stanisława Przybylska
 • Bronisław Rożański
 • Wiktor Robliczek
 • dr Zygmunt Smołowski
 • Stefan Takliński
 • Wincenta Tarnawska
 • dr Józef Wagmann
 • Józef Waligórski
 • Stanisław Zajączkowski
 • Jan Krzemiński

7 III 1909

Zarząd

 • dr Leonard Tarnawski – przewodniczący
 • ks. dr Władysław Kochowski – zastępca
 • Władysław Bojarski – zastępca
 • Wincenty Ogrodziński – skarbnik
 • Tadeusz Osiński – sekretarz

29 VI 1909 -16 III 1912

Zarząd

 • dr Leonard Tarnawski – prezes
 • ks. Władysław Kochowski – wiceprezes
 • Feliks Przyjemski – sekretarz
 • Bronisław Popiel – skarbnik (ustąpił w maju 1910 r.; po nim funkcję pełnił dr Józef Palch)

Członkowie:

 • Stanisław Goliński
 • ks. dr Stefan Momidłowski
 • Aleksander Kleczeński
 • Bronisław Rożański (w ciągu 1911 r. przeniósł się do Lwowa)
 • dr Zygmunt Smolarski (wyboru nie przyjął)

Dyrekcja

 • Apolinary Garlicki
 • Tadeusz Gawryś (w ciągu 1911 r. przeniósł się do Sokala)
 • Kazimierz Osiński

Komisja Kontrolująca

 • Franciszek Giebułtowicz
 • Jan Krzemiński (zmarł)
 • Michał Osiński

16 III 1912-28 VI 1913

Zarząd

 • dr Leonard Tarnawski – prezes
 • ks. dr Władysław Kochowski (wskutek wyjazdu do Rzymu ustąpił we wrześniu, jego miejsce zajął F. K. Kuś) – zastępca przewodniczącego
 • dr Feliks Przyjemski – sekretarz
 • dr Józef Palch – skarbnik
 • Aleksander Kleczeński (wskutek wyjazdu do Husiatynia ustąpił we wrześniu, jego miejsce zajął Alfred Dworski)
 • Franciszek Ksawery Kuś (we wrześniu wybrany zastępcą przewodniczącego), jego miejsce zajął Franciszek Ćwikowski.
 • ks. dr Stefan Momidłowski dr Leon Pilecki dr Maria Polaczkówna

Dyrekcja

 • dr Piotr Hrabyk
 • Kazimierz Marian Osiński – kustosz
 • Jan Smołka
 • Komisja Kontrolująca
 • Franciszek Giebułtowicz
 • Stanisław Goliński
 • Michał Osiński

28 VI 1913 –2 VI 1917

Zarząd

 • Franciszek Ksawery Kuś – prezes
 • ks. dr Stefan Momidłowski – wiceprezes
 • Andrzej Skowronek – sekretarz
 • dr Józef Palch – skarbnik
 • dr Leonard Tarnawski
 • dr Maria Polaczkówna
 • Feliks Przyjemski
 • dr Adam Rutkowski
 • dr Kazimierz Nowosielski

Dyrekcja

 • dr Piotr Hrabyk – przewodniczący
 • Jan Smołka – bibliotekarz i archiwariusz
 • Kazimierz Osiński – kustosz
 • Alfred Dworski – wicekustosz

Komisja Kontrolująca

 • dyr. Stanisław Goliński
 • dyr. Michał Osiński
 • dyr. Franciszek Giebułtowicz

2 VI 1917-28 II 1923

Zarząd

 • dr Leonard Tarnawski – prezes
 • ks. dr Stefan Momidłowski – wiceprezes
 • Andrzej Skowronek – sekretarz
 • dr Józef Palch – skarbnik
 • Franciszek Ksawery Kuś –wiceprezes
 • dr Maria Polaczkówna (wyjechała w 1920 r.)
 • Feliks Przyjemski (wyjechał w 1920 r.)
 • dr Władysław Grzędzielski (wyjechał w 1919 r.)
 • inż. Józef Kędzierski inż. Faustyn Pruszyński (wyjechał w 1921 r.)
 • Kazimierz Brzeziński
 • ks. dr Jan Kwolek
 • Apolinary Garlicki
 • Jan Wójcik (wyjechał w 1919 r.)
 • Leonard Medon (wyjechał w 1918 r.)

Dyrekcja

 • dr Piotr Hrabyk – przewodniczący (wyjechał w 1920 r.)
 • Jan Smołka (wybrany przewodniczącym 6 XI 1920 r.)
 • Kazimierz Osiński – kustosz Stanisław Jankowski – wicekustosz (wyjechał w 1920 r.)
 • Stanisław Jakubowski – wicekustosz (wyjechał w 1919 r.)

Komisja Kontrolująca

 • dyr. Stanisław Goliński
 • dyr. Michał Osiński
 • dyr. Franciszek Giebułtowicz

28 II 1923-30 X 1923

Zarząd

 • dr Leonard Tarnawski – prezes
 • ks. dr Stefan Momidłowski – wiceprezes
 • Andrzej Skowronek – sekretarz
 • dr Józef Palch – skarbnik

Członkowie:

 • Mieczysław Adamowski
 • Kazimierz Brzeziński
 • Tadeusz Bystrzycki
 • Apolinary Garlicki
 • Józef Haniszewski
 • Stanisław Jurek
 • Michał Ukleja

Dyrekcja

 • Jan Smołka – przewodniczący
 • Kazimierz Osiński – kustosz
 • ks. dr Jan Kwolek

Komisja Kontrolująca

 • dyr. Franciszek Giebułtowicz
 • dyr. Michał Osiński
 • dyr. Stanisław Goliński

30 X 1923-20 III 1926

Rada Naczelna

 • dr Leonard Tarnawski – prezes
 • ks. dr Stefan Momidłowski – wiceprezes
 • Andrzej Skowronek – sekretarz
 • Członkowie Rady Naczelnej:
 • Kazimierz Brzeziński
 • Apolinary Garlicki
 • Stanisław Jurek
 • Józef Kostrzewski
 • Józef Kupka
 • dr Józef Palch

Komisja Kontrolująca

 • Ludomił Fiałkiewicz
 • Franciszek Giebułtowicz
 • Michał Osiński

Zastępcy:

 • Marian Pniaczek
 • Ignacy Żukowski

Dyrekcja

 • Jan Smołka – dyrektor główny i przewodniczący
 • Kazimierz Osiński – kustosz i zastępca dyrektora głównego
 • ks. dr Jan Kwolek – zastępca kustosza
 • Józef Haniszewski – skarbnik
 • Tadeusz Bystrzycki – zastępca skarbnika

20 III 1926

Zarząd

 • dr Leonard Tarnawski – prezes
 • ks. Stefan Momidłowski
 • Andrzej Skowronek
 • Apoliniary Garlicki
 • Stanisław Jurek
 • Józef Kostrzewski
 • Józef Kupka
 • Władysław Tutek
 • Józef Zajączkowski
 • Komisja Kontrolująca
 • Józef Palch
 • Ludomir Fiałkiewicz
 • Wincenty Zagórski

Rada Naczelna

 • Jan Smołka – dyrektor główny
 • Kazimierz Osiński – kustosz
 • ks. dr Jan Kwolek – zastępca kustosza
 • Józef Haniszewski – skarbnik
 • Tadeusz Bystrzycki – zastępca skarbnika

28 IV 1928

Komisja Rewizyjna

 • Józef Palch
 • Ludomir Fiałkiewicz
 • Wincenty Zagórski

1945 (stan z 1939 r.)

Rada Naczelna

 • ks. dr Stefan Momidłowski – prezes
 • Marian Stroński – zastępca
 • Andrzej Skowronek – sekretarz
 • dr Józef Dobrzański
 • Tadeusz Grochowski
 • Stanisław Jurek
 • Gustaw Krupiński
 • Stanisław Polak

Dyrekcja

 • Jan Smołka – dyrektor główny
 • dr Franciszek Persowski – zastępca dyrektora, kustosz
 • ks. dr Julian Ataman
 • dr Aleksy Gilewicz
 • ks. dr Jan Kwolek

Komisja Rewizyjna

 • J. Drzewicki
 • L. Szłapa
 • Józef Waligórski

Zastępcy

 • Piotr Dryś
 • M. Kwasik

28 V 1948-1951

Rada Naczelna

 • Marian Stroński – przewodniczący
 • Józef Kwolek – zastępca
 • Stanisław Jurek – sekretarz
 • Józef Galant
 • Kazimierz Osiński
 • Tadeusz Uchwat
 • dr Józef Dobrzański
 • Józef Haniszewski – skarbnik
 • Gustaw Krupiński

Dyrekcja

 • dr Franciszek Persowski
 • dr Aleksy Gilewicz
 • Tadeusz Grochowski
 • ks. dr Julian Ataman
 • dr Kazimierz Arłamowski

I 1957

Tymczasowy Zarząd

 • dr Franciszek Persowski
 • dr Aleksy Gilewicz
 • mgr Krzysztof Wolski
 • Komisja Statutowa
 • Anatol Górnicki
 • Stanisław Freud
 • Z. Ferenc
 • mgr Antoni Rachwał 

20 II 1957-29 IV 1961

Zarząd

 • dr Franciszek Persowski – przewodniczący
 • dr Aleksy Gilewicz – zastępca
 • mgr Krzysztof Wolski – sekretarz
 • Olga Skorska – skarbnik
 • dr Stefania Kratochwilowa
 • mgr Tadeusz Lasoń
 • mgr Stefan Prek

Komisja Rewizyjna

 • Adam Kratochwil
 • Tadeusz Grochowski
 • Jan Rożański

Sąd Koleżeński

 • Tadeusz Dobrowolski
 • Antoni Rachwał
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki
 • dr Zdzisław Chorążykiewicz
 • mgr Leon Olejnik

29 IV 1961-25 III 1962

Zarząd

 • dr Franciszek Persowski – przewodniczący
 • dr Aleksy Gilewicz - zastępca
 • mgr inż. Zdzisław Czyż – zastępca
 • mgr Irena Rożniatowska – sekretarz
 • mgr Stefan Lew – zastępca sekretarza
 • mgr Tadeusz Lasoń – skarbnik
 • Jan Rożański – zastępca skarbnika
 • dr Jan Fedyk
 • dr Stefania Kratochwilowa
 • mgr Stanisław Krysiński
 • mgr Leon Olejnik
 • mgr Stefan Prek
 • dr Krzysztof Wolski

25 III 1962-10 IV 1964

Zarząd

 • dr Franciszek Persowski – przewodniczący
 • dr Aleksy Gilewicz -  zastępca
 • mgr inż. Zdzisław Czyż – zastępca
 • mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz
 • mgr Stefan Lew – zastępca sekretarza
 • mgr Tadeusz Lasoń – skarbnik
 • Jan Rożański – zastępca skarbnika
 • mgr Wanda Kaput
 • dr J. Kędzierski
 • dr Stefania Kratochwilowa 
 • dr Krzysztof Wolski
 • mgr Antoni Kunysz

Komisja Rewizyjna

 • inż. Tadeusz Grochowski
 • dr Leon Rachwał
 • dr Zdzisław Chorążykiewicz
 • mgr Zbigniew Chabasiewicz
 • mgr Jerzy Pilch

Sąd Koleżeński

 • dr Bohdan Ładyżyński
 • mgr Leon Olejnik
 • mgr Maria Tabisz
 • dr Witold Tokarz
 • mgr Antoni Rachwał

10 IV 1964-24 IV 1966

Zarząd

 • doc. dr Franciszek Persowski – prezes
 • dr Aleksy Gilewicz – wiceprezes
 • mgr inż. Zdzisław Czyż – wiceprezes
 • mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz
 • mgr Stefan Lew – zastępca sekretarza
 • mgr Tadeusz Lasoń – skarbnik
 • Jan Rożański – zastępca skarbnika
 • mgr Antoni Kunysz - redaktor
 • mgr Wanda Kaput – członek Zarządu
 • mgr Łucja Turczak – członek Zarządu
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • inż. Tadeusz Grochowski
 • dr Leon Rachwał
 • dr Zdzisław Chorążykiewicz
 • mgr Zbigniew Chabasiewicz
 • mgr Józef Fijałkiewicz
 • prof. Marian Słowik

Sąd Koleżeński

 • mgr Leon Olejnik
 • mgr Antoni Rachwał
 • dr Witold Tokarz
 • mgr Maria Tabisz
 • dr Bogdan Ładyżyński
 • mgr Maria Siemaszko

24 IV 1966-31 III 1968

Zarząd

 • doc. dr Franciszek Persowski – prezes
 • mgr inż. Zdzisław Czyż – wiceprezes; przewodniczący sekcji przyrodniczo-geograficznej
 • dr Aleksy Gilewicz – wiceprezes; przewodniczący sekcji humanistycznej
 • mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz
 • mgr Łucja Turczak – zastępca sekretarza
 • mgr Tadeusz Lasoń – skarbnik
 • Jan Rożański – zastępca skarbnika
 • mgr Józef Galant – przewodniczący sekcji psychologicznej
 • mgr Antoni Kunysz – redaktor wydawnictw
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu
 • mgr Wanda Kaput – członek Zarządu
 • mgr Stefan Lew – członek Zarządu
 • mgr Julian Olszak – członek Zarządu
 • dr inż. Jan Pająk – członek Zarządu
 • mgr inż. Wacław Terlecki – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • inż. Tadeusz Grochowski – przewodniczący
 • dr Zdzisław Chorążykiewicz
 • Tadeusz Dobrowolski
 • mgr Józef Fijałkiewicz
 • dr Leon Rachwał

Sąd Koleżeński

 • mgr Leon Olejnik – przewodniczący
 • mgr Antoni Rachwał
 • dr Witold Tokarz
 • mgr Maria Tabisz
 • dr Bogdan Ładyżyński
 • mgr Maria Siemaszko

31 III 1968-23 IV 1972

Zarząd

 • doc. dr Franciszek Persowski – prezes
 • dr Zdzisław Czyż – zastępca i kierownik sekcji geograficzno-przyrodniczej
 • dr Józef Galant – zastępca i kierownik sekcji humanistycznej
 • dr Aleksy Gilewicz – kierownik sekcji psychologiczno-pedagogicznej
 • mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz
 • mgr Łucja Turczak – zastępca sekretarza
 • mgr Antoni Kunysz – redaktor
 • mgr Julian Olszak – zastępca redaktora
 • mgr Jerzy Gaczyński – skarbnik
 • Jan Rożański – zastępca
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu
 • Stanisława Drwięga – członek Zarządu
 • mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu
 • mgr Stefan Lew – członek Zarządu;– sprawy kolportażu
 • dr Jan Pająk – członek Zarządu
 • mgr Wacław Terlecki – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • inż. Tadeusz Grochowski
 • mgr Józef Fijałkiewicz
 • dr Zdzisław Chorążykiewicz
 • dr Leon Rachwał

Sąd Koleżeński

 • mgr Antoni Rachwał
 • dr Bohdan Ładyżyński
 • mgr Maria Siemaszko
 • mgr Józef Szanter
 • dr Witold Tokarz

23 IV 1972-5 V 1974

Zarząd

 • doc. dr Franciszek Persowski – prezes
 • dr inż. Jan Pająk –zastępca
 • mgr Jerzy Piórecki – zastępca
 • mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz
 • mgr Adam Brąglewicz – zastępca
 • mgr Andrzej Koperski – skarbnik
 • mgr Jan Rożański – zastępca
 • dr Leon Birn – członek Zarządu
 • mgr Jan Dudek – członek Zarządu
 • mgr Mieczysław Mazurek – członek Zarządu
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu
 • mgr Stanisław Gajerski – członek Zarządu
 • mgr Antoni Kunysz – członek Zarządu
 • dr Józef Półćwiartek – członek Zarządu
 • Leszek Włodek – członek Zarządu
 • mgr Julian Olszak – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Stanisława Drwięga
 • mgr Józef Fijałkiewicz
 • mgr Antoni Pietrucha
 • dr Leon Rachwał
 • dr Bohdan Ładyżyński

Sąd Koleżeński

 • mgr Jerzy Pilch
 • mgr Antoni Rachwał
 • mgr Irena Rożnatowska
 • dr Witold Tokarz
 • mgr Maria Ziębińska

5 V 1974-30 V 1976

Zarząd

 • doc. dr Franciszek Persowski – prezes
 • mgr inż. Mieczysław Mazurek – zastępca prezesa
 • dr Józef Galant – zastępca prezesa
 • mgr Antoni Kunysz – sekretarz
 • mgr Julian Olszak – redaktor
 • mgr Andrzej Koperski – skarbnik
 • mgr Jan Rożański – zastępca skarbnika
 • dr Jerzy Piórecki – kierownik sekcji przyrodniczej
 • mgr Adam Żak – zastępca redaktora
 • mgr Zygmunt Felczyński – kierownik biblioteki
 • dr Leon Birn – członek Zarządu
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu
 • mgr inż. Czesław Głazowski – członek Zarządu
 • dr inż. Jan Pająk – członek Zarządu
 • mgr Stanisław Sobczuk – członek Zarządu
 • mgr Aleksander Bielas – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • dr Bohdan Ładyżyński
 • inż. Czesław Sikora
 • mgr Antoni Pietrucha

Sąd Koleżeński

 • mgr Antoni Rachwał
 • mgr Irena Rożnatowska
 • mgr Maria Ziębińska
 • mgr Jerzy Pilch
 • dr Witold Tokarz

30 V 1976-27 V 1979

Zarząd

 • mgr inż. Michał Kryczko – prezes
 • dr Jerzy Piórecki – zastępca
 • dr inż. Jan Pająk – zastępca
 • mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz
 • mgr inż. Czesław Głazowski – zastępca
 • mgr Julian Olszak – redaktor
 • mgr Jerzy Małacha – zastępca
 • mgr Andrzej Koperski – skarbnik
 • mgr Jan Rożański – zastępca skarbnika
 • mgr Antoni Kunysz – przewodniczący sekcji humanistycznej
 • dr Jerzy Piórecki – przewodniczący sekcji przyrodniczej
 • mgr Jan Dudek – przewodniczący sekcji pedagogiczno-psychologicznej
 • dr Leon Birn – członek Zarządu
 • mgr Mieczysław Mazurek – członek Zarządu
 • dr Antoni Filipowicz – członek Zarządu
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki – członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna

 • dr Bohdan Ładyżyński – przewodniczący
 • mgr Czesław Sikora
 • mgr Henryk Doszyń
 • mgr Tadeusz Burzyński
 • mgr Antoni Pietrucha

Sąd Koleżeński

 • mgr Antoni Rachwał – przewodniczący
 • mgr Irena Rożnatowska
 • mgr Józef Marczyk mgr Anita Kowbel
 • mgr Stanisław Dziedzic

27 V 1979-28 XI 1982

Zarząd

 • mgr inż. Mieczysław Mazurek – prezes
 • mgr Antoni Rachwał – wiceprezes ds. naukowych
 • mgr Andrzej Koperski – wiceprezes ds. budżetowo-gospodarczych, przewodniczący wydziału nauk humanistycznych – (powołany na wiceprezesa 15 III 1980 r.)
 • mgr Zygmunt Felczyński – sekretarz (do końca 1980 r.)
 • mgr Tadeusz Burzyński – sekretarz (od 25 IX 1980 r. zastępca sekretarza, od 3 III 1981 r. sekretarz)
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki – skarbnik
 • Jan Rożański – zastępca skarbnika
 • mgr Julian Olszak – redaktor wydawnictw
 • mgr Antoni Kunysz – zastępca redaktora
 • dr Jerzy Piórecki – przewodniczący wydziału nauk przyrodniczych
 • mgr Jerzy Małacha – przewodniczący wydziału nauk psychologiczno-pedagogicznych
 • dr Stanisław Sobocki – przewodniczący sekcji nauk medycznych
 • dr Jan Pająk – przewodniczący sekcji nauk technicznych
 • mgr inż. Czesław Głazowski – przewodniczący sekcji nauk astronomicznych
 • inż. Czesław Sikora – przewodniczący sekcji nauk rolnych dr Józef Więch – przewodniczący sekcji nauk ekonomicznych
 • lek. med. Leon Birn – członek Zarządu
 • mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • lek. wet. Bohdan Ładyżyński – przewodniczący
 • mgr Dominik Źrebiec – sekretarz
 • mgr Bronisław Kochmański – członek

Sąd Koleżeński

 • mgr Stanisław Dziedzic – przewodniczący
 • mgr Janina Burzyńska – sekretarz
 • mgr Anita Kowbel – członek
 • mgr Józef Marczyk – członek
 • dr Leon Rachwał – członek 

28 XI 1982-23 XI 1986

Zarząd

 • mgr inż. Mieczysław Mazurek – prezes
 • mgr Antoni Rachwał – wiceprezes ds. naukowych
 • mgr Antoni Kunysz – wiceprezes ds. budżetowo-gospodarczych
 • mgr Tadeusz Burzyński – sekretarz mgr Aleksander Kędzior – zastępca sekretarza
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki – skarbnik
 • dr Jan Pająk – zastępca skarbnika oraz przewodniczący sekcji nauk technicznych
 • mgr Julian Olszak – redaktor wydawnictw
 • dr Zdzisław Budzyński – zastępca redaktora
 • mgr Andrzej Koperski – przewodniczący wydziału nauk humanistycznych
 • dr Jerzy Piórecki – przewodniczący wydziału nauk przyrodniczych i kierownik Zakładu Fizjografii i Arboretum
 • dr Jerzy Machała – przewodniczący wydziału nauk psychologiczno-pedagogicznych
 • dr Stanisław Sobocki – przewodniczący sekcji nauk medycznych
 • mgr inż. Czesław Głazowski – przewodniczący sekcji nauk astronomicznych
 • inż. Czesław Sikora – przewodniczący sekcji nauk rolnych
 • Tadeusz Dobrowolski – członek Zarządu
 • dr Jerzy Motylewicz – członek Zarządu
 • mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek Zarządu
 • mgr Zbigniew Ziembolewski – członek Zarządu
 • Jan Rożański – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • mgr Henryk Strzelecki – przewodniczący
 • mgr Józef Marczyk – sekretarz
 • mgr Bronisław Kochmański – członek
 • mgr Włodzimierz Fedewicz – członek
 • Maria Tchórzowska – członek

Sąd Koleżeński

 • mgr Stanisław Dziedzic – przewodniczący
 • lek. med. Bogumił Kilian – sekretarz
 • mgr Adam Gawlik – członek

23 XI 1986-18 III 1990

Zarząd

 • mgr inż. Mieczysław Mazurek – prezes
 • dr Antoni Kunysz – wiceprezes ds. naukowych
 • mgr inż. Franciszek Czarniecki – wiceprezes ds. budżetowo-gospodarczych (do 16 I 1989 r.)
 • mgr Tadeusz Burzyński – sekretarz
 • mgr Andrzej Koperski – zastępca sekretarza
 • Jan Rożański – skarbnik
 • Tadeusz Dobrowolski – zastępca skarbnika
 • mgr Julian Olszak – redaktor wydawnictw
 • dr Zdzisław Budzyński – zastępca redaktora i przewodniczący wydziału nauk humanistycznych 
 • dr Bronisław Kochmański – przewodniczący wydziału nauk przyrodniczych (do 24 X 1989 r.)
 • dr Stanisław Sobocki – kierownik sekcji nauk medycznych
 • dr Zofia Lorenc – przewodnicząca wydziału nauk psychologiczno-pedagogicznych
 • mgr inż. Czesław Głazowski – przewodniczący sekcji nauk astronomicznych
 • mgr Aleksander Kędzior – kierownik sekcji nauk rolnych (do 3 I 1989 r.);
 • dr Tadeusz Wójcik (od 3 I 1989 r.)
 • mgr inż. Józef Iwaniuk – kierownik sekcji nauk techniczno-ekonomicznych (do 20 IV 1988 r.)
 • dr hab. Jerzy Piórecki – członek Zarządu
 • dr Leon Birn – członek Zarządu
 • dr Jan Pająk – członek Zarządu
 • dr Jerzy Motylewicz – członek Zarządu (do 20 IV 1988 r.)
 • mgr Antoni Rachwał – członek Zarządu
 • mgr Roman Fedan – członek Zarządu
 • mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • mgr Henryk Strzelecki – przewodniczący
 • mgr Włodzimierz Fedewicz – zastępca
 • mgr Maria Tchórzowska – sekretarz
 • mgr Adam Gawlik – członek
 • mgr Magdalena Szybiak – członek

Sąd Koleżeński

 • mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący
 • dr Leon Rachwał – zastępca
 • mgr Stanisław Dziedzic – sekretarz
 • Jan Janiszewski – członek
 • Zdzisław Landa – członek

 18 III 1990-2 IV 1993

Zarząd

 • dr Michał Kryczko – prezes
 • dr Antoni Kunysz – wiceprezes ds. naukowych
 • mgr Stanisław Sobczuk – wiceprezes ds. administracyjno-gospodarczych (od 9 XI 1990 r. do 25 XI 1992 r.)
 • mgr Anna Krochmal – sekretarz
 • mgr Henryk Strzelecki – skarbnik (do 9 XI 1990 r.)
 • Jan Rożański – skarbnik (od 9 XI 1990 r.)
 • mgr Julian Olszak – redaktor wydawnictw (do 19 III 1991 r.)
 • dr Zdzisław Budzyński – zastępca redaktora i przewodniczący wydziału nauk humanistycznych; od 6 XII 1991 r. wiceprezes ds. naukowych i redaktor wydawnictw
 • mgr Jan Dudek – kierownik sekcji nauk psychologiczno-pedagogicznych
 • mgr inż. Czesław Głazowski – przewodniczący sekcji nauk astronomicznych
 • mgr Tadeusz Wójcik – kierownik sekcji nauk rolnych
 • doc. dr hab. Stanisław Sobocki – kierownik sekcji nauk medycznych
 • mgr Stanisław Franciszek Gajerski – kierownik pracowni Przemyskiego Słownika Biograficznego
 •  mgr Janina Czop – członek Zarządu
 • mgr Włodzimierz Fedewicz – członek Zarządu (do 10 VIII 1991 r.)
 • Jan Gruntowicz – członek Zarządu
 • mgr inż. Aleksander Kędzior – członek Zarządu
 • mgr Maciej Pietrzak – członek Zarządu
 • mgr Antoni Rachwał – członek Zarządu (do 28 VI 1992 r.)
 • mgr inż. Janina Zając – członek Zarządu (od 25 XI 1992 r.)
 • mgr Ewa Sosnowska – członek Zarządu (od 25 XI 1992 r.)

Komisja Rewizyjna

 • dr Zdzisław Konieczny – przewodniczący
 • mgr Maria Tchórzowska – sekretarz (do 11 III 1991 r.)
 • dr Roman Fedan – członek
 • mgr inż. Marian Kawicz – członek
 • dr Jan Pająk – członek (do 11 III 1991 r.)
 • mgr Krystyna Andrzejczyk – członek (od 17 III 1991 r.)
 • mgr Adam Gawlik – członek (od 17 III 1991 r.)

Sąd Koleżeński

 • mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący 
 • Tadeusz Dobrowolski – członek
 • Jan Janiszewski – członek
 • mgr inż. Stanisław Papiernik – członek
 • Zdzisław Landa – członek

2 IV 1993-27 IV 1996

Zarząd

 • dr Zdzisław Budzyński – prezes
 • doc. dr hab. Stanisław Sobocki – wiceprezes ds. naukowych
 • mgr Aleksander Kędzior – wiceprezes ds. administracyjno-gospodarczych
 • mgr Tadeusz Burzyński – sekretarz
 • mgr Dorota Mech – kierownik sekcji nauk psychologiczno-pedagogicznych; zastępca sekretarza
 • Jan Rożański – skarbnik
 • mgr Ewa Sosnowska – zastępca skarbnika
 • mgr Jacek Krochmal – zastępca redaktora
 • mgr Stanisław Franciszek Gajerski – kierownik pracowni Przemyskiego Słownika Biograficznego
 • mgr inż. Czesław Głazowski – kierownik sekcji nauk astronomicznych
 • mgr Tadeusz Wójcik – kierownik sekcji nauk rolnych
 • mgr Marek Wołek – kierownik nauk humanistycznych (do 3 XII 1993 r.)
 • mgr Lilianna Witkowska-Wawer – kierownik sekcji nauk przyrodniczych (od 28 V 1993 r.)
 • mgr inż. Janina Zając – członek Zarządu
 • mgr inż. Marian Kawicz – członek Zarządu
 • mgr Maciej Dalecki – członek Zarządu
 • mgr Jan Jarosz – członek Zarządu
 • mgr Robert Choma – członek Zarządu
 • Jan Gruntowicz – członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna

 • Ryszard Dalecki – przewodniczący
 • mgr Krystyna Andrzejczyk – sekretarz
 • mgr Henryk Strzelecki – członek
 • dr Zdzisław Konieczny – zastępca członka
 • mgr inż. Helena Pawul – zastępca członka

Sąd Koleżeński

 • mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący
 • mgr inż. Stanisław Papiernik – członek
 • mgr Anita Kowbel – członek
 • mgr Andrzej Matusiewicz – członek
 • Zdzisław Landa – członek

27 IV 1996-19 VI 1999

Zarząd

 • dr Zdzisław Budzyński – prezes
 • doc. dr hab. Stanisław Sobocki – zastępca ds. naukowych
 • mgr Aleksander Kędzior – wiceprezes ds. ekonomicznych
 • mgr Maciej Dalecki – sekretarz
 • Jan Rożański – skarbnik
 • mgr Jacek Krochmal – redaktor naczelny Wydawnictwa Naukowego
 • mgr Tadeusz Burzyński – członek Zarządu
 • Antoni Chrapek – członek Zarządu
 • dr Danuta Fanfara – członek Zarządu
 • mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek Zarządu
 • mgr inż. Marian Kawicz – członek Zarządu
 • mgr inż. Jan Karpicz – członek Zarządu
 • mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu
 • inż. Czesław Sikora – członek Zarządu
 • mgr Ewa Sosnowska – członek Zarządu
 • mgr Ewa Świtek – członek Zarządu
 • mgr Lilianna Witkowska-Wawer – członek Zarządu
 • mgr Paweł Wład – członek Zarządu
 • dr inż. Tadeusz Wójcik – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • dr h.c. Ryszard Dalecki – przewodniczący
 • Maria Osiadacz – sekretarz
 • mgr Paweł Andrzejczyk – członek
 • mgr Henryk Strzelecki – członek
 • Leszek Włodek – członek

Sąd Koleżeński

 • mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący
 • Zdzisław Landa – członek
 • mgr Andrzej Matusiewicz – członek 

19 VI 1999-22 VI 2002

Zarząd

 • prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – prezes
 • dr Jacek Krochmal – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych, redaktor naczelny wydawnictw
 • mgr Lucjan Fac – wiceprezes do spraw administracyjno-gospodarczych
 • dr Maciej Dalecki – sekretarz mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik
 • mgr Tadeusz Burzyński – członek Zarządu dr Roman Fedan – członek Zarządu
 • mgr inż. Aleksander Kędzior – członek Zarządu
 • dr Anna Krochmal – członek Zarządu
 • mgr Andrzej Matusiewicz – członek Zarządu
 • doc. dr Stanisław Sobocki – członek Zarządu
 • mgr Ewa Sosnowska – członek Zarządu
 • mgr Ewa Świtek – członek Zarządu
 • mgr Lilianna Witkowska-Wawer – członek Zarządu
 • mgr Paweł Wład – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • dr hc. Ryszard Dalecki – przewodniczący
 • Teresa Prymon – sekretarz
 • Leon Hayder – członek
 • mgr inż. Mieczysław Kawicz
 • mgr inż. Jerzy Karpierz

Sąd Koleżeński

 • mgr Apoloniusz Czyński – przewodniczący
 • mgr Stanisław Franciszek Gajerski – członek
 • Antoni Jaroch – członek mgr Andrzej Koperski – członek
 • Jan Rożański – członek

22 VI 2002 – 25 VI 2005

Zarząd

 • prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – prezes
 • mgr Tadeusz Burzyński – wiceprezes do spraw administracyjno-gospodarczych
 • mgr Lucjan Fac – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych
 • dr Maciej Dalecki – sekretarz
 • mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik
 • mgr Ewa Sosnowska – redaktor wydawnictw i kierownik Sekcji Nauk Humanistycznych
 • doc. dr Stanisław Sobocki – kierownik Sekcji Nauk Medycznych
 • mgr Ewa Świtek – kierownik Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych
 • mgr Lilianna Witkowska-Wawer – kierownik Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
 • mgr Agnieszka Andrzejewska – członek Zarządu
 • ks. dr Henryk Hazik – członek Zarządu
 • mgr inż. Tomasz Idzikowski – członek Zarządu 
 • mgr inż. Aleksander Kędzior – członek Zarządu
 • mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu
 • mgr mec. Andrzej Matusiewicz – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • dr hc. Ryszard Dalecki – przewodniczący
 • mgr Adam Gawlik – sekretarz
 • dr Jan Kaczanowski – członek
 • mgr inż. Mieczysław Kawicz – członek
 • mgr Renata Magnowska – członek

Sąd Koleżeński

 • mgr Maria Siemaszko – przewodnicząca
 • mgr Jarosław Dyrda – członek
 • mgr Anita Kowbel – członek
 • mgr inż. Damian Strączyk – członek
 • Leszek Marian Włodek – członek

25 VI 2005-28 VI 2008

Zarząd

 • prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – prezes
 • mgr Lucjan Fac – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych
 • dr Maciej Dalecki – sekretarz
 • mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik, kierownik Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
 • mgr Ewa Sosnowska – kierownik Sekcji Nauk Humanistycznych
 • mgr Ewa Świtek – kierownik Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych
 • mgr Tadeusz Burzyński – członek Zarządu ks. dr Henryk Hazik – członek Zarządu
 • mgr inż. Tomasz Idzikowski – członek Zarządu mgr Tomasz Filozof – członek Zarządu
 • mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu
 • mgr mec. Andrzej Matusiewicz – członek Zarządu
 • mgr Tomasz Pudłocki – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • mgr Renata Magnowska – przewodnicząca
 • mgr Marcin Duma – członek
 • mgr Krystyna Durbajło – członek
 • mgr Jarosław Dyrda – członek
 • mgr Grażyna Jakielaszek – członek

Sąd Koleżeński

 • mgr Stanisław Franciszek Gajerski – przewodniczący
 • mgr Przemysław Chorążykiewicz – członek
 • mgr Małgorzata Dziumak – członek
 • mgr Anita Kowbel – członek
 • mgr inż. Damian Strączyk – członek
 • mgr Janusz Motyka – członek 

28 VI 2008-18 VI 2011

Zarząd

 • prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – prezes
 • mgr Lucjan Fac – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych
 • mgr inż. Waldemar Wiglusz – wiceprezes do spraw administracyjno-gospodarczych
 • dr Tomasz Pudłocki – sekretarz, kierownik Sekcji Nauk Humanistycznych
 • mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik, kierownik Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
 • mgr Ewa Świtek – kierownik Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych
 • prof. dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak – członek Zarządu
 • mgr Ewa Sosnowska – członek Zarządu
 • mgr Marcin Duma – członek Zarządu
 • dr Zdzisław Konieczny – członek Zarządu
 • mgr Ewa Grin-Piszczek – członek Zarządu
 • mgr Andrzej Koperski – członek Zarządu
 • mgr mec. Andrzej Matusiewicz – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • mgr Renata Magnowska – przewodnicząca
 • mgr Jarosław Dyrda – sekretarz
 • mgr inż. Aleksander Kędzior – członek
 • mgr Grażyna Jakielaszek – członek
 • dr Maciej Dalecki – członek

Sąd Koleżeński

 • mgr Stanisław Franciszek Gajerski – przewodniczący
 • mgr Janusz Motyka – członek
 • mgr Stanisław Sobczuk – członek

18 VI 2011 – 22 VI 2013

Zarząd

 • dr Tomasz Pudłocki – prezes
 • mgr Jarosław Dyrda – wiceprezes do spraw naukowo-badawczych
 • mgr inż. Waldemar Wiglusz – wiceprezes do spraw administracyjnogospodarczych
 • mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik, przewodniczący Sekcji Nauk Przyrodniczych i Rolniczych
 • dr Izabela Wodzińska – sekretarz
 • mgr Agnieszka Łach – przewodnicząca Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych
 • mgr Ewa Świtek – wiceprzewodnicząca Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych
 • mgr Jacek Drozd – przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych
 • mgr Ewa Grin-Piszczek – wiceprzewodnicząca Sekcji Nauk Humanistycznych
 • mgr Grzegorz Potoczny – sekretarz Sekcji Nauk Humanistycznych
 • prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – członek Zarządu
 • mgr Marcin Duma – członek Zarządu
 • mgr Piotr Haszczyn – członek Zarządu
 • mgr inż. Tadeusz Misiak – członek Zarządu 
 • mgr Nalan Sarkady – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • mgr Renata Magnowska (przewodnicząca – zrezygnowała 23 VI 2012 r.)
 • dr Maciej Dalecki (przewodniczący od 23 VI 2012 r.)
 • mgr inż. Aleksander Kędzior dr Grzegorz Klebowicz
 • mgr Jerzy Tumidajski (zrezygnował 23 VI 2012 r.)

Sąd Koleżeński

 • mgr Janusz Motyka
 • mgr Maria Siemaszko
 • dr Grzegorz Szopa

Władze statutowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 2013–2017 

22 VI 2013 - 28 VI 2014

Zarząd 

 • mgr inż. Grzegorz Poznański – prezes
 • mgr inż. Waldemar Wiglusz – wiceprezes
 • mgr Jarosław Dyrda – wiceprezes
 • mgr Marcin Duma – sekretarz
 • dr Piotr Kozłowski – skarbnik
 • dr Ewa Grin-Piszczek – sekretarz redakcji
 • prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – członek
 • mgr Piotr Haszczyn – członek
 • mgr inż. Tadeusz Misiak – członek
 • dr Jan Musiał – członek
 • dr Jolanta Czartoryska – członek
 • dr Urszula Olbromska – członek
 • dr Marta Trojanowska – członek
 • mgr Jacek Drozd – członek
 • mgr Grzegorz Potoczny – członek

Komisja Rewizyjna:

 • dr Maciej Dalecki – przewodniczący
 • dr Grzegorz Klebowicz – sekretarz
 • mg inż. Aleksander Kędzior – członek
 • dr Tomasz Pudłocki – członek
 • mgr Jan Gugała – członek

Sąd Koleżeński:

 • mgr Janusz Motyka
 • dr Grzegorz Szopa
 • mgr Ewa Świtek

28 VI 2014 - 25 III 2017

Zarząd 

 • dr Grzegorz Klebowicz – prezes
 • dr Ewa Grin-Piszczek – wiceprezes
 • dr Maciej Waltoś – wiceprezes
 • dr Grzegorz Zając – wiceprezes
 • mgr Jacek Drozd – sekretarz
 • dr Piotr Kozłowski – skarbnik
 • mgr inż. Waldemar Wiglusz – członek

Komisja Rewizyjna:

 • mgr Grzegorz Potoczny – przewodniczący 
 • mg inż. Aleksander Kędzior – członek 
 • mgr Jan Śledziona – członek

Sąd Koleżeński:

 • mgr Janusz Motyka
 • dr Marta Trojanowska
 • mgr Ewa Świtek

25 III 2017 - 5 IX 2020

Zarząd:

 • mgr inż. Waldemar Wiglusz - prezes
 • dr Maciej Waltoś - wiceprezes 
 • dr Ewa Grin-Piszczek - wiceprezes
 • dr hab. Tomasz Pudłocki - wiceprezes
 • dr Marta Trojanowska - skarbnik
 • mgr Marcin Marynowski - sekretarz
 • dr Grzegorz Klebowicz - członek zarządu
 • mgr inż. Grzegorz Poznański - członek zarządu

 Komisja Rewizyjna: 

 • mgr Grzegorz Potoczny - przewodniczący
 • mgr Bożena Fortuna-Skibińska
 • dr Bronisław Majgier
 • mgr Maria Osiadacz
 • mgr Łucja Turczak.

Sąd Koleżeński:

 • mgr Janusz Motyka - przewodniczący
 • mgr Anita Kowbel
 • mgr Jan Gugała

 5 IX 2020 - 18 III 2023

Zarząd:

 • mgr inż. Waldemar Wiglusz - prezes
 • dr Ewa Grin-Piszczek - wiceprezes
 • dr hab. prof. UJ Tomasz Pudłocki - wiceprezes
 • dr Marta Trojanowska - skarbnik
 • mgr Marcin Marynowski - sekretarz
 • dr Maciej Waltoś -  członek zarządu
 • mgr inż. Grzegorz Poznański - członek zarządu
 • ks. dr Marcin Kapłon - członek zarządu
 • mgr Żaneta Niedbała - członek zarządu
 • mgr Błażej Szyszkowski - członek zarządu

 Komisja Rewizyjna: 

 • mgr Grzegorz Potoczny - przewodniczący
 • ks. dr Marcin Koperski
 • dr Paweł Trefler
 • mgr Elżbieta Laska
 • mgr Łukasz Chrobak

Sąd Koleżeński:

 • mgr Janusz Motyka - przewodniczący
 • dr Grzegorz Klebowicz 
 • dr hab. Jadwiga Sawicka
 • mgr Maria Osiadacz
 • mgr Agnieszka Andrzejewska