Rocznik Przemyski tom 33 zeszyt 2. Historia Sztuki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski t. 33, z. 2, Historia Sztuki, Przemyśl 1997, s. 84, (streszczenia w języku niemieckim)

Cena 5,00 zł

Spis treści:

I. ARTYKUŁY

  • PIOTR KRASNY - Dlaczego rzeszowski kościół 00. Bernardynów stał na bastionie? 
  • JANUSZ GAJEWSKI - Fesinger czy Fesinger i Antoni Osiński. Z problematyki atrybucyjnej i warsztatowej lwowskiej rzeźby rokokowej: figury przemyskie 
  • JANUSZ POLACZEK - Rodakowski a Delaroche i romantyczny typ portretu wodzapokonanej armii 

II. MATERIAŁY

  • JERZY MOTYLEWICZ - Umowy urzędu radzieckiego w Przemyślu z klasztorami karmelitów bosych i jezuitów w XVII wieku 
  • JANUSZ POLACZEK - Nieznany odlew konnej statuetki Napoleona dłuta Piotra Michałowskiego 

III. POLEMIKI I RECENZJE

  • AUGUST S. FENCZAK -  Lwów i Przemyśl. Z rozważań nad fazami rozwojowymi procesów wpro­wadzania prawa niemieckiego w ośrodkach miejskich Rusi Halicko- Włodzimierskiej w XIII i XIV wieku (w związku ze szkicami historyków ukraińskich poświęconymi przeszłości obydwu miast)
  • TOMASZ ZAUCHA - Z notatek na marginesie Sztuki Rzeszowa

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie