"Rocznik Przemyski Historia" oraz "Rocznik Przemyski Literatura i Język" z nową punktacją w wykazie czasopism naukowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2023

Z przyjemnością informujemy, że "Rocznik Przemyski Historia" oraz "Rocznik Przemyski Literatura i Język" znajdują  w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra i Nauki z dnia 17 lipca 2023 w sprawie wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych. Zarówno "Rocznik Przemyski Historia", jak i  "Rocznik Przemyski Literatura i Język" mają w ww. wykazie 40 punktów.
Serdecznie dziękujemy w imieniu Zarządu Towarzystwa oraz Redakcji obu czasopism osobom, które przyczyniły się do ich kolejnego sukcesu!

Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych?fbclid=IwAR31n5D_3jYghMDCyfW9JcPwMmL2ygW68V9xRqrl8EUPzc1_07Wyf7NZXW8