25. lecie Nagrody im. prof. Kazimierza Morawskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2023

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu było honorowym patronem i współorganizatorem Konferencji „Aurea prima sata est aetas” (Pierwszy był wiek złoty) na okoliczność 25.lecia Nagrody im. prof. Kazimierza Morawskiego przyznawanej w II LO w Przemyślu przez Rodzinę Profesora, reprezentowaną podczas wydarzenia przez jego prawnuczkę, Annę Górską z mężem, Rafałem L. Górskim. 16 czerwca w Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu.

 

I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu jako jedyna szkoła w Polsce nosi imię Kazimierza Morawskiego (1852 – 1925), wybitnego filologa klasycznego, twórcy największej polskiej szkoły filologicznej, tłumacza dramatów Sofoklesa, m.in. Atygony, pełniącego również funkcje rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (1906/1907), prezesa Polskiej Akademii Umiejętności (1918 – 1925), kandydata na urząd Prezydenta RP (1922), odznaczonego Orderem Orła Białego (1921).

Uczestnicy wzięli udział w mszy łacińskiej celebrowanej m.in. przez ks. Tadeusza Baja, wysłuchali kazania po łacinie, wygłoszonego przez ks. dr. Marcina Koperskiego, a następnie prelekcji dr hab. Marii Stinii (UJ) - „Kazimierz Morawski, między krakowskim rynkiem a rzymskim forum”, dr hab. Rafała L. Górskiego (IJP PAN) - „Mickiewicz, Krajewski, Rowling i inni filolodzy klasyczni”, dr hab. Tomasza Pudłockiego (UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie) - „Rola nauczycieli przemyskich szkół średnich w kultywowaniu tradycji antycznych w latach 1918-1939”, mgr Joanny Markin (PPP w Przemyślu) - „Spojrzenie na kobiecą osobowość przez pryzmat greckiej mitologii na podstawie pracy J.S. Bolen „Boginie w każdej kobiecie”, oraz dr Małgorzaty Wilguckiej (II LO) - „Antiquitas semper viva. Obecność kultury antycznej w kulturze współczesnej”. Nie zabrało również innych szacownych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji oświatowych, filolodzy klasyczni, nauczyciele i uczniowie szkół średnich.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Kazimierz Morawski – Vir doctissimus. Patron II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu w dokumentach archiwalnych”, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Przemyślu.

 

Zdjęcia z konferencji:

http://lo2przemysl.edu.pl/a,328,25-lecie-nagrody-im-prof-kazimierza-morawskiego 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie