„Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 58: 2022, z. 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 58: 2022, z. 2

cena 30,00

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ANNA ŁOSOWSKA Późnośredniowieczny łacińsko-polski słowniczek nazw ziół z kodeksu praskiego VI A 7

BOGUSŁAW ANDRZEJ BACZYŃSKI Stanisław Karol Teichmann – próba identyfikacji. Suplement do rozważań Józefa Lewandowskiego w sprawie biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

PIOTR STEFANIAK Zarys dziejów klasztoru św. Michała Archanioła mniszek dominikańskich w Kamieńcu Podolskim (1708–1866)

ANDRII PETRASH Działalność jezuitów w Tarnopolu i Lwowie w latach 1852–1914 BARTOSZ JAKUBOWSKI Dwór i zbiory Michała Pawlikowskiego w Medyce

II. MISCELLANEA

KATARZYNA BEDNARZ-SOJA Formy promowania czytelnictwa w kontekście kulturalno-społecznych funkcji biblioteki na przykładzie Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego

III. HISTORIA MÓWIONA

KS. STANISŁAW BARTMIŃSKI Odnowa struktur obrządku greckokatolickiego w Przemyślu przez księdza arcybiskupa Jana Martyniaka. Wspomnienia i relacje świadków

IV. RECENZJE

MAŁGORZATA WILGUCKA „Vita nuova” „Boskiej komedii” Dantego Alighieri (1321–2021)

MARIA WICHOWA Recenzja książki „Mowa Jana Sariusza Zamoyskiego wygłoszona w Padwie na pogrzebie bardzo wybitnego męża Gabriela Fallopiego”

ANNA ROMANOWSKA Recenzja: Krzysztof Dawid Majus, „Wielkie Oczy. Studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka”, wydanie 2, ołudniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl 2013, ss. 552, ilustracje nlb.

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: „Wśród najbliższych. Z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej”, opracowanie, przedmowa i przypisy Eugeniusz Koko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2022, ss. 171

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: Michał Folega, „Życie na świat otwarte. Aleksander Janta-Połczyński”, Meander, Tuchola 2014, ss. 164

PIOTR BOREK Literatura w służbie aksjologii

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie