„Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 55: 2019, z. 2 

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 55: 2019, z. 2 

cena: 20,00

 

Spis treści

  1. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ZUZANNA KRÓTKI Obrzędy weselne i małżeństwo w historii języka polskiego

KAROLINA WRÓBEL Toponimy gminy Żegocina jako przedmiot badań lingwistyki kulturowej

OLGA DZIEMIAN Pisma polemiczne Piotra Skargi jako problem edytorski BARTŁOMIEJ BOREK Purusza – Dionizos – Konrad. Makroantropos w poszukiwaniu sacrum

ALEKSANDRA ŁAGOWSKA Поэтический мир Бруно Шульца в русском переводе

ANNA HAJDUK „Pamięć źródła”. „Jehowa” Jerzego Lovella w świetle założeń teorii intertekstualności

TOBIASZ JANIKOWSKI Polsko-niemieckie wcielenia postaci skarbnika, utopca, diabła i czarownicy w tekstach folklorystycznych oraz literaturze i publicystyce górnośląskiego pogranicza

KATARZYNA SZALEWSKA Semantyka depresji – wstępne rozróżnienia MARIA WICHOWA Poradnik. Cechy i rozwój gatunku

  1. MISCELLANEA

KRZYSZTOF BORTNIK „To był chory człowiek i artysta”. O małżeństwie Stefana Grabińskiego cz. 1: Okres przemyski (1917-1921)

Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim (część 1). Do druku podał i opracował Jakub Knap

  1. HISTORIA MÓWIONA

OLGA SOLARZ Elementy myślenia magicznego w obrzędowości okresu bożonarodzeniowego u Bojków na podstawie współczesnych materiałów z powiatu turczańskiego na Ukrainie

JUSTYNA CZĄSTKA-KŁAPYTA Kolędniczy pląs z Huculszczyzny

WIKTORIA HOJSAK „Pryszly zme tu szczedracy...”. O szczodrowaniu i szczodrówkach na Łemkowszczyźnie

  1. RECENZJE

DAWID KOPA Listy stare i nowe