Zmarł mgr inż. Tadeusz Misiak

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł w dniu 25 lipca 2020 r. mgr inż. Tadeusz Misiak (1948 – 2020)

Obrzęd pogrzebowy odbędzie sie 29 lipca 2020 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Zasańskim w Przemyślu.

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie. Leśnik, przyrodnik, autor fotografii dokumentujących przyrodę podkarpacką. Autor wielu publikacji i artykułów z dziedziny szeroko zakrojonej ochrony przyrody. Publikował swoje obserwacje przyrodnicze między innymi w „Roczniku Przemyskim” zeszyt Nauki Przyrodnicze i w kwartalniku „Łowiec Galicyjski”. Jest też autorem dwóch książek: W dorzeczu środkowego Sanu. Środowisko przyrodnicze, przemiany na przestrzeni wieków, ochrona (2005) i Magicze drzewa w dziejach, legendach i środowisku nad środkowym Sanem (2010).

Prowadził indywidualne prace badawcze z zakresu nauk przyrodniczych w tym m.in.: dotyczących flory i fauny Przemyśla i okolic oraz południowo-wschodniej Polski, jej zmian na przestrzeni lat, ochrony przyrody i ekologii. Był organizatorem spotkań i wycieczek edukacyjno-popularyzatorskich oraz spacerów przyrodniczych po terenie miasta Przemyśla i okolic.

Był długoletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu – sekcja Nauk Przyrodniczych. Przez jedną kadencję pełnił funkcję członka Zarządu TPN. Przez wiele lat był redaktorem „Rocznika Przemyskiego” zeszyt Nauki Przyrodnicze.

Był też członkiem Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

 

Odszedł wspaniały człowiek, przyjaciel i kolega – osoba, która kochała naszą piękną ojczystą przyrodę.

Cześć Jego Pamięci!

W imieniu Zarządu TPN w Przemyślu

Grzegorz Poznański

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie