Rocznik Przemyski tom 47 zeszyt 3. Nauki Przyrodnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 47 zeszyt 3. Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2011, s. 228

Cena: 14,00 zł

Spis treści: 

 • Lilianna Witkowska-Wawer, Flora miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia. Część IV 
 •  Tadeusz Misiak, Języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – wyjątkowa paproć w lesie okolicy Krzeczkowej na Pogórzu Przemyskim 
 • Adam Szary, Flora synantropijna a problemy inwazyjności gatunków antropogenicznych w Bieszczadzkim P.N.
 • Agnieszka Tambor, Teresa Noga, Różnorodność flory okrzemek w rzece Lubcza i potoku Lubenia (Podgórze Rzeszowskie, Polska południowo-wschodnia) 
 • Anna Maria Wajda, Rośliny w kulturze ludowej Podkarpacia
 • Danuta Kraus, Katarzyna Spaczyńska, Nasadzenia alejowe przy ulicach Rzeszowa
 • Renata Sobieralska, Charakterystyka odmian Papierówka i Biełyj Naliw 
 • Grzegorz Poznański, Cięcie drzew owocowych: starych i zaniedbanych jabłoni. Kilka praktycznych uwag 
 • Aleksander Rejman, Historia hodowli roślin sadowniczych w Polsce. Zapiski nie redagowane ok. 1996-2002 
 • Władysław Kraus, Danuta Kraus, Zapiski do historii ruchu ochrony przyrody na ziemiach Polskich. II. Puszcza Białowieska w XIX i na początku XX wieku (C) 
 • Barbara Turczak, Etyka ekologiczna – ochrona środowiska oraz wykorzystywanie  zasobów naturalnych 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie