Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

 

Na podstawie §19 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Zarząd TPN zawiadamia, iż w dniu 12 czerwca (sobota) 2021 r. o godz. 9.45 (II termin godz. 10.00) w siedzbie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. Berka Joselewicza 1 odbędzie się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

 

Jednocześnie informujemy Członków TPN, iż ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok 2020 można zapoznać się w Biurze TPN oraz poprzez stronę www.tpn.przemysl.pl w zakładce Materiały sprawodawcze.

W imieniu Zarządu TPN uprzejmnie prosimy o przygotowanie pisemnych wniosków, które będą zgłoszone podczas Walnego Zebrania w dniu 12 czerwca 2021 r.

25 maja 2021
Czytaj więcej o: Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Cztery poziomy muzyczne w dziele św. Augustyna O muzyce

Powiększ zdjęcie

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego ks. dr Marcin Koperski przedstawi temat Cztery poziomy muzyczne w dziele św. Augustyna O muzyce

 Prowadzenie: dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

 

Piątek, 11 czerwca 2021 (piątek), godz. 16:30

 

25 maja 2021
Czytaj więcej o: Cztery poziomy muzyczne w dziele św. Augustyna O muzyce

O nowych inicjatywach TPN, przeszłości i wyzwaniach dnia codziennego w rozmowie z red. Justyną Piekło z Radia Rzeszów mówił dziś wiceprezes prof. Tomasz Pudłocki

Rekonstrukcja z pamięci. Odtwarzanie przestrzeni.

Powiększ zdjęcie

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na seminarium doktoranckie, podczas którego mgr Liliana Kalinowska przedstawi temat 

Rekonstrukcja z pamięci. Odtwarzanie przestrzeni. 

Rozprawa doktorska w ramach studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Prowadzenie: dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UJ

Piątek, 21 maja 2021, godz. 17:00, TPN, ul. Kościuszki 7.

5 maja 2021
Czytaj więcej o: Rekonstrukcja z pamięci. Odtwarzanie przestrzeni.

Przywrócenie zakonu jezuitów w Cesarstwie Austriackim i upowszechnienie jego działalności w miastach Archidiecezji Lwowskiej w latach 1852–1914

Powiększ zdjęcie

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego mgr Andriy Petrash przedstawi temat Przywrócenie zakonu jezuitów w Cesarstwie Austriackim i upowszechnienie jego działalności w miastach Archidiecezji Lwowskiej w latach 1852–1914

Prowadzenie: dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Czwartek, 20 maja 2021, godz. 16:30, TPN, ul. Kościuszki 7

 

 

5 maja 2021
Czytaj więcej o: Przywrócenie zakonu jezuitów w Cesarstwie Austriackim i upowszechnienie jego działalności w miastach Archidiecezji Lwowskiej w latach 1852–1914