Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze

Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze ukazuje się od 1995 roku. 

NR ISSN 2449-7371

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Nauki Przyrodnicze:  dr Teresa Noga (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów), dr inż. Anna Maria Wajda (Uniwersytet Papieski Jan Pawła II, Kraków), dr inż. Jadwiga Środulska-Wielgus (Politechnika Krakowska, Kraków)

Roczniki dostępne są w sprzedaży w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Nauki Przyrodnicze" z lat 2012-2016 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 52 (2016):