Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Rocznik Przemyski Historia

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 5 punktów. Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 NR ISSN 2449-7347

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski), dr Ewa Grin-Piszczek (Archiwum Państwowe w Przemyślu, historia średniowiecza XIV–XVI w.), dr Monika Kulesza-Gierat (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II – redaktor językowy), dr Anna Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XVI–XVIII w.), dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XIX–XX w. – redaktor naczelny), dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński, historia nauki i oświaty XIX–XX w. – redaktor naczelna), dr Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński, historia kultury XII–XVI w. – redaktor naczelny), dr Izabela Wodzińska (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, historia kultury XIX–XX w.), dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, demografia historyczna, historia nowożytna XVI–XVIII w.– redaktor statystyczny)

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr Damir Agicič (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UniwersytetJagielloński), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), em.prof. dr John Hartman (University of Michigan, USA), prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski),doc. dr Pavel Krafl (Masarykova univerzita Brno, Česko), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr Andrew Wise (Daemen College, Buffalo, USA – historia Europy Wschodniej XIX–XX w. – przewodniczący)

Recenzenci Rocznika Przemyskiego Historia: dr Aleksandra Arkusz (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Franciszek Leśniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Anna Siciak (Przemyska Biblioteka Publiczna), prof. dr Aleksander Watson (University of London)

Numery "Rocznika Przemyskiego Historia" z lat poprzednich oraz spisy ich zawartości dostępne są w zakładce Wydawnictwa

Zasady dotyczące publikacji oraz recenzowania w Roczniku Przemyskim  dostępne sa w zakładce Zasady publikowania , Zasady recenzowania

Bibliografia zawartości Rocznika Przemyskiego "Historia" tom 32-48 (lata 1996-2012).

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus (43,52 pkt w 2016 r.), Pol-Index (spisy artykułów opatrzonych bibliografiami z lat 2009-2014) oraz bazie CEJSH (wykaz artykułów z streszczeniami w języku angielskim z lat poczawszy od 2012 roku).

Wersja elektroniczna czasopisma Rocznik Przemyski "Historia" z lat 2012-2017 dostępna jest w zakładce Wersja elektroniczna Rocznika Przemyskiego

Spis treści aktualnego numeru tom 53 (2017):  

I. Artykuły

 II. Źródła

 III. Sprawozdania

Recenzje i omówienia