Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Struktura organizacyjna

Władze Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu na kadencję 2017-2020:

Prezes:

Zarząd:

 Komisja Rewizyjna: 

Sąd Koleżeński:

 

Pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu