Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Aktualności

Artykuły

Pro memoria

Przejdź do - Pro memoria

 

 2 kwietnia 2021 r. w wieku 83 lat zmarł dr Jerzy Adam Radomski. Pogrzeb odbył się w Otwocku 8 kwietnia.

Jerzy był wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Był historykiem i encyklopedystą. Absolwent UJ, wieloletni redaktor PWN w Warszawie, pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Historycznego, wykładowca Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W swoich badaniach naukowych koncentrował się na historii najnowszej Polski. Autor blisko 300 publikacji naukowych, a jako encyklopedysta ponad 21 tys. haseł. Związany emocjonalnie z Przemyślem z którego pochodził był mocnym wsparciem inicjatyw TPN na gruncie warszawskim. Jako bibliotekarz w szczególny sposób dbał o bibliotekę naszego TPN przywożąc zawsze podczas każdego swojego przyjazdu do Przemyśla bezcenne dla naszego księgozbioru publikacje. Wspomagał nas również w pracach wydawniczych, szczególnie mnie na łamach „Historii Wojskowości”. W swoich badaniach podejmował różnorodną tematykę bardzo często odnoszącą się do historii naszego regionu. Był uczestnikiem wielu konferencji naukowych. Chętnie przyjeżdżał do swojego ulubionego Przemyśla na odczyty, ale jeszcze chętniej wyjeżdżał z nami na nasze wycieczki, objazdy naukowe na kresy. Był zamiłowanym krajoznawcą, turystą oraz myśliwym. Niestrudzony na polu wydawniczym miał jeszcze wiele planów badawczych, których niestety nie udało mu się już zrealizować.

Całej rodzinie, a szczególnie córce Ani i synowi Wojtkowi składamy kondolencje łącząc się w bólu po stracie ojca, a naszego przyjaciela Jerzego Radomskiego.

 

9 kwietnia 2021
Lucjan Fac

Pro memoria

24 kwietnia 2021 r zmarł Zbigniew Ziembolewski w wieku 94 lat. Był historykiem i dziennikarzem, założycielem i redaktorem naczelnym "Życia Przemyskiego", autorem dziesięciu publikacji regionalnych o najnowszej historii. M.in. był inicjatorem zbiórki publicznej na wykupienie szkiców do panoramy " Samosierra". Do TPN-u należał od 1965 roku. Z ostatnich lat życia zapamiętaliśmy go jak osobiście przychodził do naszej siedziby na  1 piętrze, opłacać składki członkowskie.
 
7 maja 2021
Waldemar Wiglusz

Rekonstrukcja z pamięci. Odtwarzanie przestrzeni.

Przejdź do - Rekonstrukcja z pamięci. Odtwarzanie przestrzeni.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na seminarium doktoranckie, podczas którego mgr Liliana Kalinowska przedstawi temat 

Rekonstrukcja z pamięci. Odtwarzanie przestrzeni. 

Rozprawa doktorska w ramach studiów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w dyscyplinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Prowadzenie: dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UJ

Piątek, 21 maja 2021, godz. 17:00, TPN, ul. Kościuszki 7.

5 maja 2021

Przywrócenie zakonu jezuitów w Cesarstwie Austriackim i upowszechnienie jego działalności w miastach Archidiecezji Lwowskiej w latach 1852–1914

Przejdź do - Przywrócenie zakonu jezuitów w Cesarstwie Austriackim i upowszechnienie jego działalności w miastach Archidiecezji Lwowskiej w latach 1852–1914

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaprasza na posiedzenie naukowe, podczas którego mgr Andriy Petrash przedstawi temat Przywrócenie zakonu jezuitów w Cesarstwie Austriackim i upowszechnienie jego działalności w miastach Archidiecezji Lwowskiej w latach 1852–1914

Prowadzenie: dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Czwartek, 20 maja 2021, godz. 16:30, TPN, ul. Kościuszki 7

 

 

5 maja 2021

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo, od 04 maja 2021 roku Biblioteka TPN jest otwarta.

4 maja 2021

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie