Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Dane podstawowe

Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

ul. T. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl

tel. 16 678 56 01

www.tpn.przemysl.pl

adres email: tpntpn@wp.pl

  

Komitet Redakcyjny tworzą:

Redaktor Wydawnictwa: dr Ewa Grin-Piszczek

Sekretarz Wydawnictwa: dr Tomasz Zając

dr Lucjan Fac

dr Grzegorz Klebowicz

mgr inż. Grzegorz Poznański

dr hab. Tomasz Pudłocki