Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Składka członkowska

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu informuje, iż składka członkowska za rok wynosi obecnie 50,00 zł. Emerytowani członkowie mają 50% zniżki. Składkę można zapłacić w Biurze TPN przy ul. Kościuszki 7 w Przemyślu, bądź na konto TPN, o numerze 46 2030 0045 1110 0000 0090 6130.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze TPN, pod nr tel. 16 678-56-01, lub drogą mailową pod adresem tpntpn@wp.pl