Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

25 maja 2021

 

Na podstawie §19 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Zarząd TPN zawiadamia, iż w dniu 12 czerwca (sobota) 2021 r. o godz. 9.45 (II termin godz. 10.00) w siedzbie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. Berka Joselewicza 1 odbędzie się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

 

Jednocześnie informujemy Członków TPN, iż ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok 2020 można zapoznać się w Biurze TPN oraz poprzez stronę www.tpn.przemysl.pl w zakładce Materiały sprawodawcze.

W imieniu Zarządu TPN uprzejmnie prosimy o przygotowanie pisemnych wniosków, które będą zgłoszone podczas Walnego Zebrania w dniu 12 czerwca 2021 r.

Pliki do pobrania