Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Rocznik Przemyski Historia”, t. 55: 2019, Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie tałtowania się granic II Rzeczypospolitej

 

Rocznik Przemyski Historia”, t. 55: 2019, Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie tałtowania się granic II Rzeczypospolitej

 

cena: 20,00

 

Spis treści

ŁUKASZ CHROBAK, TOMASZ PUDŁOCKI Wstęp

MARCIN KAPŁON Przemyskie środowisko księży rzymskokatolickich wobec odzyskania przez Polskę niepodległości

TOMASZ PUDŁOCKI Między lojalizmem a patriotyzmem – gimnazja męskie w Przemyślu w okresie 1915–1918

ARKADIUSZ S. WIĘCH Sytuacja panująca na prowincji galicyjskiej u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Zarys zagadnienia

ADAM SZCZUPAK Polityka państwa polskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w latach 1918–1919 na przykładzie eparchii przemyskiej

LUCJAN FAC Znaczenie Przemyśla w okresie wojny polsko-ukraińskiej lat 1918–1919

EWA NIZIŃSKA Mieszkańcy Sambora wobec powstania i kształtowania się wybranych instytucji Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania

WIKTOR WĘGLEWICZ Polacy w obozach dla jeńców i internowanych Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej

MARTA TROJANOWSKA Przesłania patriotyczne dzwonów okresu międzywojennego z odlewni Felczyńskich z Kałusza i Przemyśla. Refleksja dotycząca dokumentacji fotograficznej oraz wybranych zabytków

TOMASZ ZAJĄC Notatka dla Orszaku Jego Imperatorskiej Wysokości generała majora Grabbe, hrabiego Nikitina o okolicznościach zajęcia Twierdzy Przemyśl przez wojska rosyjskie, wstęp i oprac.

WIKTOR WĘGLEWICZ Wspomnienia Teofila Kormosza z działalności w UkraińskiejRadzie Narodowej w Przemyślu i pobytu w obozie internowanych w Dąbiu (październik 1918 – styczeń 1919 r.)

MIŁOSZ KURDYBOWICZ Recenzja: Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Tadeusz Kwiatkowski, 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2018

KAROL SANOJCA Recenzja: Włodzimierz Mędrzecki, Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez ziemie wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939,Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, ss. 424

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie