Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

19 lutego 2018

Na podstawie § 19 Statutu Towarszystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Zarząd TPN zawiadamia, iż w dniu 10 marca (sobota) 2018 r. o godz. 10.30 (II termin o godz. 11.00) w siedzibie Towarzystwa w Przemyślu odbędzie się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Program Walnego Zebrania znajduje się w załączeniu. Jednocześnie informujemy Członków TPN, iż ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok 2017 można zapoznać się w Biurze TPN oraz poprzez stronę www.tpn.przemysl.pl w zakładce Materiały sprawozdawcze. 

 

Pliki do pobrania