Rocznik Przemyski tom 36 zeszyt 3. Nauki Przyrodnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 36 zeszyt 3. Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2000, s. 92

Cena: 5,00 zł

Spis treści:

 • LILIANNA WITKOWSKA-WAWER, Flora miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia 
 • JÓZEF KISZKA, Porosty (Lichenes) na murach i wokół fortów Twierdzy Przemyśl
 • DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, Lit w rzekach Pogórza Przemyskiego i jego wpływ na zdrowie ludzi
 • DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, Rubid w roślinach uprawianych na czarnoziemach Podkarpacia i jego wpływ na zdrowie ludzi 
 • DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, Zawartość sodu w poziomach uprawnych czarnoziemów zdegradowanych z okolic Przemyśla oraz perspektywa nawożenia tym pierwiastkiem 
 • DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, KRZYSZTOF KUD, Stront ogólny w poziomach uprawnych czarnoziemów zdegradowanych Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego 
 • DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, Wybrane właściwości chemiczne czarnoziemów zdegradowanych z okolic Przemyśla, Radymna i Przeworska 
 • GRZEGORZ POZNAŃSKI, Stare odmiany jabłoni Ziemi Przemyskiej 
 • JAN KACZANOWSKI, Baza pożytkowa makroregionu południowo-wschodniego i jej wpływ na produkcję pasieczną 
 • MAŁGORZATA BURNATOWSKA, Uwarunkowania hodowlano-przyrodnicze produkcji owczarskiej w regionie Bieszczadów 
 • MAŁGORZATA BURNATOWSKA, Produkcja owczarska stan i kierunki przeobrażeń 
 • GRZEGORZ POZNAŃSKI, 200 lat szkółkarstwa polskiego

Galeria

 • Powiększ zdjęcie