Rocznik Przemyski tom 39 zeszyt 1. Literatura i Język

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 39 zeszyt 1. Literatura i Język, Przemyśl 2003, s. 178

Cena 8,00 zł

Spis treści:

 • Wiesław Wydra, Historyczne i kodykologiczne uwagi o rękopisie Rozmyślania przemyskiego,
 • Ewa Woźniak, Językowy obraz Żydów w pasyjnej części Rozmyślania przemyskiego,
 • Józef Budzyński, Łacińskie parafrazy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Witaj Królowo na warsztacie Pawła z Krosna (1513 r.),
 • Jerzy Starnawski, Przemyskie koneksje młodego Marcina Kromera,
 • Zofia Ożóg-Winiarska, “Muzy, śpiewajcie szczęśliwe ziemie Rusi”. W kręgu renesansowego etosu Sebastiana Fabiana Klonowica,
 • Jerzy Starnawski, Epigramat łaciński Antoniego Łodzia-Ponińskiego w archiwum kurii przemyskiej,
 • Agnieszka Biedrzycka, Jeszcze o “Zapomnianej relacji o bliskim Przemyślowi Dobromilu (1830)”,
 • Zbigniew Sudolski, Ujejski – Lenartowicz. Zapomniane karty przyjaźni,
 • Tomasz Pudłocki, Z zapomnianych artykułów Władysława Tarnawskiego.
 • Tomasz Pudłocki, Rudolf Chirowski,
 • Leszek Tymiakin, Testamenty jako źródło leksyki informującej o urządzeniu mieszkań (Na przykładzie dokumentów przemyskich z XVII w.),
 • Małgorzata Wilgucka, Poprzez analizę synonimów do rozumienia pojęcia MIŁOŚCI (Na podstawie badań ankietowych),
 • Dorota Chudyk, Jak bardzo kochamy, jak głęboko wierzymy, jak mocno się denerwujemy?
 • Halina Wiśniewska, Leksyka specjalistyczna w księgach przemyskich rymarzy (XVII i XVIII w.),
 • Jan Musiał, Inspiracje filozoficzne myśli Stefana Kołaczkowskiego (1887-1940).

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie