Rocznik Przemyski tom 35 zeszyt 3. Literatura i Język

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 35 zeszyt 3. Literatura i Język, Przemyśl 1999, s. 92

Cena 5,00 zł

Spis treści:

 • HALINA WIŚNIEWSKA, Nazywanie niewiast w przemyskich księgach ławniczych pierwszej połowy XV wieku 
 • JERZY STARNAWSKI, Marcin Bielski – piewca Ziemi Przemyskiej 
 • JAN KWOLEK, Przemówienie ks. Jana Kwolka w imieniu kapituły katedralnej przemyskiej w czasie otwarcia Zjazdu Naukowego im. Ignacego Krasickiego we Lwowie. Podał do druku Jerzy Starnawski 
 • KRYSTYNA STASIEWICZ, Ignacego Krasickiego przywiązanie do stron rodzinnych 
 • KAROL KOSEK, Opowiadania Narwojowe Władysława Łozińskiego o przeszłości 
 • Polski w XVIII wieku 
 • JERZY STARNAWSKI, Kornel Ujejski w angielskiej antologii ...poetów łacińskich 
 • MARIA NOGOWA, Kalendarz wystawień Fredreum w latach 1910-1939. Podał do druku Jerzy Starnawski

Galeria

 • Powiększ zdjęcie