Rocznik Przemyski tom 39 zeszyt 4. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 39, zeszyt 4, Historia, Przemyśl 2003, s. 140 

Cena 8,00 zł

Spis treści: 

I. Artykuły:

 • Grzegorz Klebowicz, Stan badań nad organizacją diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego od założenia do końca XVI wieku,
 • Jacek Kaniewski, Oblężenie Trościańca – 24-31 XII 1671 r. Klęska, czy też skuteczna obrona?,
 • Andrzej Gliwa, Najazd tatarski na ziemię przemyską podczas wojny polsko-tureckiej w 1672 r.,
 • Adam Lisek, Uwagi w sprawie orientacji politycznej szlachty ziemi chełmskiej w latach 1733-1736,
 • Adam Perłakowski, Materiały do dziejów handlu w początkach XVIII wieku w świetle źródeł z komór celnych ruskich i podolskich,
 • Mariusz Głuszko, Prasa galicyjska o tworzonych w 1848 roku programach politycznych,
 • Marian Kozaczka, Mecenat kulturalno-oświatowy Maurycego Zamoyskiego w latach 1918-1939,
 • Grzegorz Szopa, Wybory parlamentarne i samorządowe w latach 1918-1939 w świetle prasy przemyskiej I

II. Recenzje

 • Andrzej Żaki, Krajobraz naturalny i kulturowy szlaku podróży świętego Wojciecha w krajach Europy, w: Święty Wojciech i jego czasy, Kraków 2000, s. 23-102, (Józef Niżnik),
 • M. Wagner, W cieniu szukamy jasności i chwały. Studia z dziejów panowania Jana III Sobieskiego (1684-1696), Siedlce 2002, ss. 210, 7 il. (Andrzej Gliwa),
 • Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II. Materiały II sesji naukowej, oprac. Róża Maliszewska, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2003, ss. 640, (Marian Kozaczka),
 • Studia Catholica Podoliae, Annus I (2002), numerus l, pod red. ks. Jana Niemca, Gródek-Kamieniec Podolski 2003, ss. 543 (Zdzisław Budzyński).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie