Rocznik Przemyski tom 38 zeszyt 4. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 38, zeszyt 4, Historia, Przemyśl 2002, s. 128 

Cena 8,00 zł

Spis treści: 

I. Artykuły:

 • Z. Budzyński, Społeczność parafii katedralnej obrządku łacińskiego w Przemyślu w latach 1592-1635 (w świetle akt metrykalnych) 
 • R. Tłuczek, Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1860-1918, 
 • W.A. Nesterenko, Kamieniec Podolski w okresie "nowej ekonomicznej polityki" (lata 20. XX w.) 
 • A. Gliwa, Sprawa zwrotu Kamieńca Podolskiego w 1699 r. w świetle korespondencji między stroną polską a turecką 
 • A. Perłakowski, Oblaty uniwersałów Augusta II z 1718 r. w sprawie handlu solą z salin królewskich 
 • T. Pudłocki, Bartłomiej Groch 
 • Z. G. Kowalski, Pamięci generała Aleksandra Czcheidze w osiemdziesiątą rocznicę śmierci 

II. Recenzje: 

 • Ottoman-Polish Diplomatic Ralations (15th-18th century). An annotated edition of Ahdnames and other Documents by Dariusz Kołodziejczyk, Leiden-Boston-Köln 2000, ss. XVIII, 721, 83 il, 3 mapki (A. Gliwa) 
 • Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej, oprac. Róża Maliszewska, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2001, ss. 327, il. Mapy, indeks miejscowości, nazwisk (M. Kazaczka) 
 • W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 199939-1945, t. 1-2, Warszawa 2000, ss. 1440 (B. Grott) 
 • Wiktor Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN-UPA. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999, Toronto 2000, ss. 778 (B. Grott) "Rocznik Mielecki", t. IV: 2001, Mielec 2001, red. J. Skrzypczak, J. Pezda, J. Tejchma, ss. 374, il., samorządowe Centrum Kultury w Mielcu (Z. Budzyński) 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie