Rocznik Przemyski tom 35 zeszyt 1. Psychologia i Pedagogika

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski t. 35, z. 1, Pedagogika i Psychologia, Przemyśl 1999, s. 112

Cena 5,00 zł 

Spis treści:

 • Józef Sowa, Aspiracje młodzieży niepełnosprawnej związane z wyborem zawodu 
 • Krystyna Barłóg, Rodzinne uwarunkowania dysfunkcjonalności dziecka
 • Sylwia Gardian, Program Knilla w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju 
 • Magdalena Semań, Psychospołeczne uwarunkowania poczucia osamotnienia u dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Danuta Fonfara, Ewa Świtek, Integracja w placówkach oświatowych wielokulturowych: Przemyśl, Görlitz
 • Małgorzata Bębenek, W poszukiwaniu alternatywy dla stosunków rodziny i szkoły
 • Ewa Świtek, Zabawa jako forma rozwoju dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej masowej i specjalnej 
 • Zofia Lorenc, Fragmentaryczne deficyty rozwojowe a trudności w nauce czytania i pisania
 • Marzena Rorat, Astma w aspekcie psychosomatycznym u progu trzeciego tysiąclecia 
 • Sława i Aleksander Wilamowscy, Dyslalia 
 • Alina Zabrotowicz, Ignacy Krasicki – jego miejsce w podręcznikach XVIII i XIX wieku 
 • Elżbieta Taborska, Szkoła dla dziewcząt prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku (1805-1924) 
 • Elżbieta Taborska, Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku  

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie