Rocznik Przemyski tom 26

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski, t. 26: 1988[druk 1989], s. 458.

Cena 10,00 zł

 

 

 

Spis treści: 

Od redakcji

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • KRYSTYNA PŁACHCIŃSKA - Działalność Piotra Skargi na ziemi przemyskiej i na terenach sąsiednich
 • STEFAN JERZY BUKSIŃSKI - Dwa żywoty, dwie sylwetki
 • STEFAN JERZY BUKSIŃSKI - Dwie książki o Ignacym Krasickim
 • KRZYSZTOF NEUBERG - Dziedzic Medyki przyjacielem Norwida
 • JERZY STARNAWSKI - Stanisław Łempicki jako badacz dziejów kultury ziemi przemyskiej i ziem sąsiednich
 • JULIAN OLSZAK - Beata Obertyńska — poetka krajobrazu
 • FRANCISZEK TROJNAR - Mity i fakty. Przyczynek do historii średniowiecznego osadnictwa w okręgu Łańcuta
 • ZDZISŁAW BUDZYŃSKI - Ludność rzymskokatolicka diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XVII i XVIII w. Stan i rozmieszczenie
 • ZDZISŁAW BUDZYŃSKI - Statystyka ludności rzymskokatolickiej w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XVII i XVIII w.
 • TADEUSZ BURZYŃSKI - Zwyczaje i obrzędy żniwne wsi przemyskiej
 • JERZY PIÓRECKI JANUSZ KOTLARCZYK - Park krajobrazowy na Pogórzu Przemyskim
 • FLORIAN SWIĘS, LILIANNA WITKOWSKA-WAWER - Roślinność synantropijna miasta Przemyślu 

II. MISCELLANEA

 • JERZY STARNAWSKI - Listy pisarzy, uczonych i aktorów do Józefa Wiśniowskiego
 • JERZY STARNAWSKI - Od Dobrzechowa do Kożuchowa 
 • WOJCIECH DENDURA - Nieznany fragment biografii Stanisława Orzechowskiego 
 • ANDRZEJ KOPERSKI - Komunikat z badań ratowniczych wczesnośredniowiezcnego grobu szkie­letowego w Przemyślu przy ul. Pstrowskiego
 • ANDRZEJ KOPERSKI - Sprawozdanie z badań archeologicznych na wczesnośredniowieczny n cmentarzysku szkieletowym przy ul. Grunwaldzkiej 
 • ANDRZEJ KOPERSKI - Nowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Przemyślu, ul. Krasińskiego 49 
 • TADEUSZ BURZYŃSKI - 75 lat TPN w Przemyślu.  Sprawozdanie z uroczystego jubileuszu (24—25. X. 1984 r.)

III. SYLWETKI

 • MICHAŁ KRYCZKO - Paweł Kunicki — najstarszy Polak na Kubie 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie