Rocznik Przemyski tom 27

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski, t. 27: 1990, s. 450.

 

Cena 10,00 zł

 

Spis treści: 

Od redakcji

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

HISTORIA JĘZYKA

 • IRENA BAJEROWA - O Zenonie Klemensiewiczu 
 • ZENON KLEMENSIEWICZ - Język i styl handlowy oraz metodyka ich kształcenia 
 • ZENON KLEMENSIEWICZ - Związek stylu językowego ze strukturą psychiczną i środowiskiem autora, kierunkiem i rodzajem literackim 
 • ZENON KLEMENSIEWICZ - Odpowiedzi na pytania Kwestionariusza rozesłanego przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w r. 1966, a dotyczącego rozwoju nauk humanistycznych i społecznych w latach 1966—1985
 • HALINA WIŚNIEWSKA - Język polski w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Calenliusa
 • LESZEK TYMIAKIN - O formułach w XVII-wiecznym testamencie przemyskim

HISTORIA 

 • ZDZISŁAW BUDZYŃSKI - Próba lokalizacji drugiego grodu przemyskiego
 • JERZY HORWAT - Działalność polityczna i wojskowa księcia Jerzego Dymitra Wiśniowieckiego, hetmana polnego koronnego i wojewody bełskiego w łatach 1669—1672
 • CZESŁAW PŁAZA - Formowanie powszechnej organizacji ,,Służba Polsce" na terenie woj. rzeszowskiego

HISTORIA OŚWIATY. PEDAGOGIKA 

 • ZOFIA LORENC - Wpływ nowych treści programowych na rozwój umysłowy dzieci w młod­szym wieku szkolnym. (Na podstawie badań w szkołach przemyskich)
 • MARIA KARP, ANDRZEJ MEISNER - Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Przemyślu w latach 1871 — 1918 
 • JERZY POTOCZNY - Wkład towarzystw oświatowych Galicji doby autonomicznej

NAUKI PRZYRODNICZE

 • JÓZEF KISZKA, JERZY PIÓRECKI - Mapa lichnologiczna woj. przemyskiego]
 • JOZEF HORDOWSKI - Rozmieszczenie liczebności bociana białego (ciconia w woj. prze­myskim 
 • JÓZEF HORDOWSKI, PRZEMYSŁAW KUNYSZ - Ptaki arhoretum w Bolestraszycach pod Przemyślem

II. MATERIAŁY I RECENZJE

 • MICHAŁ KRYCZKO - Ksiądz Michał Pilipiec ps. ,,SKI", kapelan obwodu Armii Krajowej Rzeszów 
 • WACŁAW URBAN - Zapomniany list Stanisława Orzechowskiego
 • ANNA SIERSZEŃ-WÓJCIK - Kazimierz Maria Osiński (1883—1956). Materiały do bibliografii 
 • STANISŁAW FRANCISZEK GAJERSKI - Problemy historii i archiwistyki pod redakcją Tadeusza Menela, Lublin 1986 

III. SYLWETKI

 • JULIAN OLSZAK - Michał Pawlikowski
 • JERZY STARNAWSKI - Mieczysław Adamski 
 • KRZYSZTOF NEUBERG - Gabriel Joanicy, przeworszczanin mało znany 
 • MICHAŁ KRYCZKO - Adam Czekański 
 • KAZIMIERZ KARCZMARZ - Bronisław Błocki (1857—1919) 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie