Konferencja Kroniki parafialne jako źródła historyczne – 14 czerwca 2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2022

W dniu 14 czerwca (wtorek) w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, odbyła się konferencja pt. Kroniki parafialne jako źródła historyczne. Jej organizatorami konferencji były: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Przemyślu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Rzeszowie. Partnerami wydarzenia były archiwa państwowe – Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Patronat medialny nad imprezą objęły miesięcznik „Nasz Przemyśl” i Radio Fara.

W imieniu organizatorów liczne przybyłych uczestników przywitała wiceprezes Towarzystwa dr Ewa Grin-Piszczek oraz prezes Waldemar Wiglusz.

Moderatorem pierwszej sesji był dr hab. Jan Pisuliński, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie dr Arkadiusz Więch (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawił temat Kroniki parafialne jako źródło do badań społeczności lokalnych na obszarze Galicji, obrazując go przykładami kronik parafii w Starym Żmigrodzie oraz Rzochowie. E. Grin-Piszczek omówiła kroniki parafialne parafii rzymsko – i greckokatolickich znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Następnie dr Grzegorz Klebowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu) zapoznał słuchaczy z zagadnieniem przedstawiania dziejów parafii na stronach www oraz profilach społecznościowych parafii rzymskokatolickich archidiecezji przemyskiej.

Drugą sesję poprowadził dr hab. Szczepan Kozak, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ks. dr Marcin Kapłon (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu) zaprezentował temat Kroniki parafialne w Archidiecezji Przemyskiej o.ł. na przykładzie parafii dekanatu Przemyśl III. Następnie

mgr Łukasz Podolak (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Przemyślu, Uniwersytet Rzeszowski) dokonał porównania obrazu powojennej administracji lokalnej w kronikach parafialnych ks. Józefa Mroczkowskiego z Oleszyc oraz ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku.

Kolejna sesja została moderowana przez dr. Grzegorza Klebowicza. Podczas jej trwania prelegenci przedstawili przykłady zapisów o charakterze kronikarskim. Dr Adam Szczupak (Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie) omówił zawartość rękopisu „Zapiski ważniejszych wydarzeń w przemyskiej kapitule i Kościele greckokatolickim” ks. Mirona Podolińskiego i jego znaczenie jako źródła do dziejów parafii greckokatolickiej w Przemyślu i eparchii przemyskiej. Mgr Krzysztof Łyko (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Rzeszowie, Archiwum Państwowe w Rzeszowie) zapoznał słuchaczy z zapisami kronikarskimi sporządzonymi przez ks. Jana Kiełbusiewicza w Księdze rozporządzeń Parafii Rzymskokatolickiej w Trzcianie k. Rzeszowa. Dotyczyły one przebiegu epidemii cholery.

Ożywiona dyskusja będąca podsumowaniem konferencji oraz obecność gości, m.in. z Sandomierza i Jarosławia potwierdziły, że temat kronik parafialnych jest niezwykle ciekawym zagadnieniem badawczym.

Drukowane wersje wystąpień ukażą się w „Roczniku Przemyskim Historia” (czasopismo punktowane, 20 pkt), wydawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie