Rocznik Przemyski "Literatura i Język”, t. 57: 2021, z. 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski "Literatura i Język”, t. 57: 2021, z. 2

Cena: 25,00

 ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TOMASZ PUDŁOCKI W poszukiwaniu prawdy o tym, co jest przedmiotem badań. Profesor Maria Wichowa w moich oczach

MICHAŁ KURAN „Quo vadis?” Dwa kazania Sebastiana Piskorskiego z okazji święceń kapłańskich, obłóczyn i profesji zakonnej potomków Franciszka Szembeka – struktura i problematyka

JUSTYNA GAŁUSZKA Sędzia ziemski przemyski Walenty Orzechowski – zapomniany bohater sejmu lubelskiego 1569 roku

MAŁGORZATA SZCZEPANIK Metoda badań komparatystycznych w recepcji staropolskich utworów literackich. Dyskurs o kompetencjach badacza w ujęciu Krytycznej Analizy Dyskursu  MONIKA MACIEWICZ Wianki i wieńce w kulturze ludowej – symbolika i magia. Zarys problematyki

DAWID KOPA „Pieśń o cnych lisowskich kozakach”

 

  1. MISCELLANEA JAN RYŚ Początki pracy nauczycielskiej Zenona Klemensiewicza (starania o posadę profesora w łobzowskim korpusie kadetów)

JERZY BARTMIŃSKI, STANISŁAW STĘPIEŃ Parafia w Krasiczynie jako ośrodek wsparcia dla opozycji demokratycznej i niezależnego ruchu chłopskiego oraz centrum pomocy społecznej w okresie stanu wojennego i po nim

 

III. RECENZJE

TOMASZ PUDŁOCKI Recenzja: Ewa Bukowska-Marczak, „Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939)”, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019, ss. 304

 PIOTR BOREK Na tropach idei wolności w literaturze staropolskiej

MONIKA KARDASZ Recenzja: Maciej Włodarski, „Staropolskim szlakiem”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 276