Znicz na Kresy 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2021
Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej zbiórce zniczy i wpłat na
znicze na groby na Kresach.
W tym roku nastąpił bardzo znaczny, niepokojący  spadek turystów z Polski
odwiedzających Lwów i Kresy.  Powodem tego były  długie kolejki na granicy i
obowiązkowe szczepienia Covidowe.
Proszę uprzejmie o przekazanie informacji znajomym o możliwości przekazania
wpłaty na Znicz na Kresy, by Mogiłę Pradziada Ocalić od Zapomnienia.
Z kresowym pozdrowieniem,
Stanisław Szarzyński  tel.608-611-549
 
Apelujemy również o włączenie się do pomocy charytatywnej  świątecznej dla
Polaków na Kresach (art. spożywcze o długim terminie ważności, m.in.
konserwy mięsne) Dyżur w siedzibie SPPTiK i KIK w Przemyślu - Klasztor
Sióstr Benedyktynek 9wejście od ul. Krasińskiego,       dawny sklepik- środa
w godz.16 - 17. Tel. 608-611-549