„Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 54: 2018, z. 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 54: 2018, z. 2

cena: 20,00

Spis treści

ZUZANNA KRÓTKI GRYMASY w historii języka polskiego

SYLWIA KAWSKA „Tu za sług gromady orszak dość szkarady”. O roli robactwa w dyskursie wanitatywnym poezji polskiej schyłku renesansu i epoki baroku

TADEUSZ RUBIK „Grzech bałwochwalstwa jest nie w czynieniu bałwanów albo obrazów” – przekład Biblii Jakub Wujka wobec problemu przedstawień kultowych

FABIO BONI Życie Messaliny w powieści XVII-wiecznego włoskiego pisarza Francesca Pony

KRZYSZTOF SOCHA Galicyjski grzech zaniedbania. Problem recepcji twórczości Leopolda von Sacher-Masocha na gruncie polskim

AGNIESZKA LISZKA-DRĄŻKIEWICZ Historia alternatywna jako komentarz do współczesności: Historia jutra Curzia Malapartego

ALEKSANDRA KOMAN Reception of Pirandello in Cracow during the Period of Polish People’s Republic (PRL)

NATALIA CHWAJA Nomadismo erotico versus nomadismo identitario ne La città di Miriam di Fulvio Tomizza .

ŁUKASZ GĘBSKI Kontaminacja malarska na przykładzie Sądu nad Goyą Jacka Kaczmarskiego

PAULINA KWAŚNIEWSKA-URBAN Księga miasta. Itala Calvina i Magdaleny Tulli literackie traktaty o mieście

KATARZYNA WOŹNIAK Il valore dell’incontro. Alcune considerazioni su The Artist is Present di Marina Abramović

II MISCELANEA

BEATA MAKSYMIUK-PACEK O lubelskiej kartotece kolędowej

MAGDALENA ZOWCZAK Gody – czas przemiany w kolędach

III HISTORIA MÓWIONA

JERZY BARTMIŃSKI, BEATA MAKSYMIUK-PACEK, ANNA MICHALEC Szczodrowanie i kolędowanie w Krasiczynie i okolicach we współczesnych przekazach ustnych

IV RECENZJE

TOMASZ PUDŁOCKI Fenomen „Poety smutku”

MONIKA SULEJEWICZ-NOWICKA Quid ergo est tempus? – refleksje temporalne na przestrzeni dziejów

MAGDALENA RYSZKA-KURCZAB Zachęta do lektury