„Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 56: 2020, z. 2

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 56: 2020, z. 2

 

 cena: 25,00

Spis treści

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

JACEK RACHFAŁ, Ścieżki zapożyczeń w językach angielskim i polskim

JAN JEŻ Kontekst polityczny i znaczenie małżeństwa Siemowita IV z Aleksandrą Olgierdówną (luty 1387 roku)

RENATA RYBA Haracz krwią turecką Turkom wypłacony Stefana Jana Ślizienia w kręgu poetyki ojczystego heroicum

MARIA WICHOWA Kradzieże i fałszerstwa literackie w piśmiennictwie polskim epok dawnych

ANIESZKA GOCAL Problematyka polityczna w kazaniach duchownych przemyskich epoki oświecenia

JAN ZIĘBA Lice ziemi. Rola przyrody w koncepcji kultury Jana Gwalberta Pawlikowskiego MARIA KOŚCIELNIAK Pejzaże Harasymowiczowskie i inne tropy obecności Jerzego Harasymowicza w twórczości Wojciecha Belona

МАРІЯ ПАПІШ Польська різдвяна драма у селі Лановичі Самбірського району (Львівська область)

II. MISCELLANEA JAN RYŚ Początki pracy nauczycielskiej Zenona Klemensiewicza (starania o posadę profesora w łobzowskim korpusie kadetów)

WALDEMAR WIGLUSZ, ALICJA PRZYBYSZEWSKA Ostatnia, nieukończona powieść Przemysława Bystrzyckiego

KRZYSZTOF BORTNIK „To był chory człowiek i artysta”. O małżeństwie Stefana Grabińskiego cz. 2: Rozpad związku

Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim (część 2). Do druku podał i opracował Jakub Knap

III. RECENZJE

TOMASZ PUDŁOCKI Przemyski fenomen na skalę światową. Dziennik Reni Spiegel

AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA O kwartalniku „The Polish Review”