Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu - ODWOŁANE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lutego 2020

DECYZJĄ ZARZĄDU WALNE ZEBRANIE TPN ZOSTANIE ODWOŁANE, NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY 

 

 

Na podstawie § 19 Statutu Towarszystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Zarząd TPN zawiadamia, iż w dniu 21 marca (sobota) 2020 r. o godz. 10.45 (II termin o godz. 11.00) w siedzibie Towarzystwa w Przemyślu odbędzie się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Program Walnego Zebrania znajduje się w załączeniu.

Jednocześnie informujemy Członków TPN, iż ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za rok 2019 można zapoznać się w Biurze TPN oraz poprzez stronę www.tpn.przemysl.pl w zakładce Materiały sprawodawcze.

 

W imieniu Zarządu TPN uprzejmnie prosimy o przygotowanie pisemnych wniosków, które będą zgłoszone podczas Walnego Zebrania w dniu 21 marca 2020

Pliki do pobrania