Rocznik Przemyski tom 53 zeszyt 2. Literatura i Język

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 53 zeszyt 2. Literatura i Język, Przemyśl 2017, s. 249

Cena 20,00 zł

Spis treści aktualnego numeru tom 53 (2017):

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • ALINA NOWICKA-JEŻOWAO kondycji humanisty w Polsce A.D. 2016 uwag kilka
 • ELŻBIETA TWARDYHistoria – pamięć – literatura. O kilku aspektach trudnego związku
 • KATARZYNA TEODORCZYKTwórczość Krzysztofa Piekarskiego w perspektywie badawczej
 • LIDIA SOKÓŁNaśladowanie i liryzm. „Smutne żale” Stanisława Morsztyna wobec „Smutnych zabaw” Wacława Potockiego
 • ANDRZEJ WICHERNacjonalizm i kosmopolityzm językowy w pseudo-naukowych teoriach. Na przykładzie dzieła Antoine de Rivarola „O uniwersalności języka francuskiego” oraz Ottona Jespersena „przedmowy” do „Rozwoju i struktury języka angielskiego”
 • EWA HORYŃWerbalne formuły grzecznościowe w korespondencji biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej schyłku XVIII stulecia
 • MARCELI OLMA (Kraków), Malarstwo i malarze polscy dziewiętnastego stulecia w korespondencji prywatnej Stanisława Chlebowskiego
 • JACEK ROZMUSKultura materialna i etos żołnierski. O „Wspomnieniach wojennych lotnika” Wiktora Willmanna
 • AGNIESZKA ANDRZEJEWSKAGłód i nienasycenie w życiu i wybranych utworach Franza Kafki
 • MAREK KARWALA, „W przedszkolu naszym nie jest źle…”. Motyw dzieciństwa w utworach Jacka Kaczmarskiego
 • ANGELA BAJOREK, „Chrup, chrup, kto chrupie przy mojej chałupie?” – wizerunek domu czarownicy w niemieckiej literaturze dla dzieci

II. MISCELLANEA

 • MARIA WICHOWA, „Historia socaliensis deiparae virginis sacrae et miraculosae imaginis Jana Ostroroga”. Edycja krytyczna ze wstępem, przekład polski
 • TOMASZ PUDŁOCKI, „Słowo Lwów stanie za wszystkie komentarze”. Z relacji WacławaBorowego i Władysława Tarnawskiego 

III. HISTORIA MÓWIONA

 • JERZY BARTMIŃSKI, BEATA MAKSYMIUK-PACEK, ANNA MICHALEC, Opowieści krasiczyńskie. Historie osobiste i lokalne z Krasiczyna i okolic we współczesnych przekazach ustnych

IV. RECENZJE 

 • GRZEGORZ DULIŃSKI, Fides et litterae. Autour de la littérature polonaise d’expression latine
 • JUSTYNA GAŁUSZKA, Kilka uwag w kwestii kaznodziejstwa przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego
 • ALEKSANDRA STAROWICZ, Nowe spojrzenie na egodokumenty dawnej Polski
 • KATARZYNA BONDOS, O Wincentym Polu raz jeszcze

Galeria

 • Powiększ zdjęcie