Kolejny tom „Rocznika Przemyskiego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2017

Ukazał się kolejny, 53 tom „Rocznika Przemyskiego” wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu - „Rocznik Przemyski Historia” oraz „Rocznik Przemyski Literatura i Język”. Opracowania publikowane w „Roczniku Przemyskim” zawierają wyniki badań naukowych nad historią i dziedzictwem kulturowym oraz językiem, literaturą, Przemyśla i regionu podkarpackiego, a także mniejszości narodowych go zamieszkujących.

 

 

 

W „Roczniku Przemyskim Historia” obok artykułów dotyczących historii nowożytnej oraz historii XIX i XX wieku ukazały się m.in. niepublikowane dotąd wspomnienia oraz listy z okresu I i II wojny światowej. W „Roczniku Przemyskim Literatura i Język” zamieszczono artykuły odnoszące się m.in. do wybitnych postaci związanych z regionem – Wincentego Pola (literata, geografa) Władysława Tarnawskiego (filologa, anglisty).

„Rocznik Przemyski Historia” oraz „Rocznik Przemyski Literatura i Język” jako nieliczne czasopisma naukowe z terenu Podkarpacia, znajdują się na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w tzw. bazach referencyjnych, co świadczy o ich dużym znaczeniu w środowisku naukowym.

Tegoroczny tom „Rocznika Przemyskiego” ukaże się dzięki środkom otrzymanym z budżetu Województwa Podkarpackiego i Gminy Miejskiej Przemyśl. Z bieżącą  ofertą wydawniczą TPN można zapoznać się w Biurze przy ul. Kościuszki 7 lub za pośrednictwem naszej strony internetowej

Zapraszamy serdecznie na promocję „Rocznika Przemyskiego”, która odbędzie się w 20 listopada 2017 r. w siedzibie wydawcy – Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.