Rocznik Przemyski tom 52, zeszyt 3. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 52, zeszyt 3. Historia, Przemyśl 2016, s. 266

Cena 30,00 zł

Spis treści: 

TOMASZ PUDŁOCKI, MARIA STINIA, WIKTOR SZYMBORSKI, Wstęp

I. ARTYKUŁY

 • ŁUKASZ CHROBAK, Budy Przeworskie jako zapomniane dziedzictwo przeworskich przedmieść 
 • MARIA STINIA, Poglądy ekonomiczne Kazimierza Chłędowskiego w świetle jego starań o katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim w początkach epoki autonomicznej 
 • AGATA BARZYCKA-PAŹDZIOR, Krakowska sprawa Klugerówien. Mikrohistorie galicyjskie 
 • KS. ARTUR ŚWIEŻY, Domy (zakłady) salezjańskie w Przemyślu w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918)
 • IVAN HRSTIĆ, The Economy of Dalmatia in the post-World War I decade – a case study of Makarska 
 • JOANNA DUFRAT, Aktywność polityczna, zawodowa i społeczna kobiet w Polsce po zakończeniu I wojny światowej 

II. ŹRÓDŁA

 • EWA GRIN-PISZCZEK, Inwentarz ruchomości Stanisława Brzyka, kupca i rajcy przemyskiego (1589 rok) 
 • BARTOSZ BUĆ, TOMASZ PUDŁOCKI, Nieznany list Leonarda Tarnawskiego z czasów I wojny światowej ze zbiorów Allgemaines Verwaltungsarchiv w Wiedniu
 • WIKTOR WĘGLEWICZ, Stosunki sanitarne w obozie dla jeńców i internowanych w Pikulicach na przełomie 1919 i 1920 r. w relacji ukraińskiego oficera
 • KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKI, Anieli Potockiej wspomnienia z łagrów sowieckich 1939–1944
 • POLA HISTER, My story. From Sanok through Przemyśl to Canada. Introduction and edition by Abraham (Avi) Schonbach 
 • JOHN J. HARTMAN, Discovering Galician History: A Personal Journey 

III. RECENZJE

 • ANNA SICIAK Wydawnictwa pokonferencyjne i ich udział w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego: Recenzja książki Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic: 5 Konferencja Historyczna (Dubiecko 2013), ss. 402 [17] KONRAD WNĘK, Recenzja książki: Jan Malczewski, Przemyśl w latach 1772–1914. Budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne, Rzeszów 2009, ss. 236+10 nlb.
 • TOMASZ PUDŁOCKI Żydowskie życie w Redim, czyli w Radymnie. Recenzja książki: Hinde Bergner, On Long Winter Nights… Memoirs of a Jewish Family in a Galician Township (1870–1900). Translated from the Yiddish, edited, and with an introduction by Justin Daniel Cammy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 2005, ss. 122
 • PAWEŁ DRYMAJŁO Recenzja książki: Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka, Rok 1863, Wpisani w dzieje Przemyśla, Przemyśl 2013, ss. 131
 • PIOTR KOZŁOWSKI Recenzja książki: Adam Adrian Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921–1939, Warszawa 2013, ss. 480
 • PIOTR KOZŁOWSKI Recenzja książki: Czesław Grzelak, Kresy w ogniu. Wojna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2014, ss. 358

Galeria

 • Powiększ zdjęcie