Rocznik Przemyski tom 50, zeszyt 1. Historia Wojskowości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 50, zeszyt 1. Historia Wojskowości, Przemyśl 2014, s. 251+21 nlb.

Cena 27,00 zł

Spis treści:

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • WOJCIECH KUCHARSKIWalki o utrzymanie twierdzy w Zbarażu w lipcu i sierpniu 1649 R. Część. II
 • EMIL NOIŃSKIWyprawa powstańcza gen. Antoniego Jeziorańskiego (Bitwy pod Kobylanką i Hutą Krzeszowską w 1863 roku)
 • ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKIXXV Polska Drużyna Strzelecka w Przemyślu
 • ANDRZEJ OLEJKOZapomniana kampania czyli działania lotnictwa morskiego Cesarsko-Królewskich (K.u.K. - c. k.) Austro-Węgier nad Adriatykiem w 1914 r.
 • ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Refleksje i uwagi na temat pochodzenia i ewolucji znaczenia w Polsce niektórych pojęć z zakresu kostiumologii wojskowej na przykładzie wybranych publikacji słownikowych i encyklopedycznych
 • DAMIAN RACZKIEWICZKomputy Wojska Litewskiego w Inflantach z lat 1627-1628. Ze zbiorów Szwedzkiego Riksarkivet Stockholm
 • ANDRZEJ ZAPAŁOWSKIZarys działalności ZWZ-AK na terenie gminy Orzechowce

II. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 • WITOLD RAWSKIZwiązek Strzelecki w Przemyślu 1913-1914 (dokumenty)
 • ANDRZEJ OLEJKOMówili o Nim Uz - frontowy życiorys gen. Emila Uzelaca, dowódcy K.u.K. Lutschifferabteilung i K.u.K. Luftfahrtruppen w okresie wielkiej wojny we wspomnieniach jego podwładnych

III. RECENZJE

 • ALEKSANDER SMOLIŃSKI, Kolejna publikacja źródeł dotyczących sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i Polaków w Galicji Wschodniej w okresie wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919

IV. ŹRÓDŁA I MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE DO HISTORII WOJSKOWOŚCI. IKONOGRAFIA WOJSKOWA

 • JANUSZ POLACZEKKsiążę Józef Poniatowski pod Lipskiem. Między uniwersalizmem a narodową mitologią - wyobrażenia rycerskiej śmierci a kształtowanie się patriotycznego wzorca

Galeria

 • Powiększ zdjęcie