Rocznik Przemyski tom 48, zeszyt 1. Historia Wojskowości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 48, zeszyt 1. Historia Wojskowości, Przemyśl 2012, s. 332+54 nlb.+ mapa

Cena 20,00 zł

Spis treści: 

I. Artykuły i rozprawy

 • Andrzej Gliwa, Dwa najazdy tatarskie na Ruś Czerwoną podczas wojny Rzeczypospolitej z imperium osmańskim w 1621 r. Zniszczenia i straty demograficzne na obszarze ziemi przemyskiej
 • Andrzej Olejko, Nieznane karty wielkiej wojny czyli krótka historia dwóch rosyjskich Awiaatriadow Frontów Północno-Zachodniego i Południowo-Zachodniego z kampanii 1914/15
 • Aleksander Smoliński, Barwa 49 Huculskiego Pułku Strzelców – ciekawy element działań integracyjnych w Armii II Rzeczypospolitej
 • Zbigniew Moszumański, Radymiańscy bohaterowie
 • Piotr Kozłowski, Wywiad Straży Granicznej na straży nienaruszalności południowej granicy Drugiej Rzeczypospolitej (w latach 1928-1939) – założenia organizacyjne
 • Lucjan Fac, 2 (301) batalion czołgów lekkich 7 TP w kampanii wrześniowej (cz. 2)
 • Arkadiusz Machniak, Ludowe Wojsko Polskie – wolne czy zniewolone? Działalność organów informacji Wojska Polskiego na terenie Krakowskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945-1953

II. Źródła

 •  Andrzej Olejko, Leszek Paweł Słupecki, Konflikt kresowy 1918/19 r. wspomnieniami uczestników pisany czyli… Zdobycie Przemyśla i Historya Szwadronu Kulomiotów I-go Pułku Ułanów Krechowieckich jako epizody z historii wojny polsko-ukraińskiej na Ziemi Przemyskiej i nie tylko (oprac.)

III. Recenzje

 • Aleksander Smoliński, Garść uwag do niekompetentnej książki dotyczącej walk jazdy Wojska Polskiej z I Armią Konną na polskim teatrze działań wojennych w okresie maj – wrzesień 1920 r. oraz nieco ogólnych spostrzeżeń o polskiej historiografii wojny polsko-sowieckiej z lat 1919-1920-1921. (Włodzimierz Nowak,  Samhorodek – Komarów. Walki jazdy polskiej z konnicą Budionnego. Maj – wrzesień 1920, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010)
 • Piotr Kozłowski, Piotr Kołakowski, Ryszard Techman, Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2010

IV. Galeria batalistyczna

 • Janusz Polaczek, Rok 1812. Źródła ikonograficzne i malarska legenda

Galeria

 • Powiększ zdjęcie