Rocznik Przemyski tom 47, zeszyt 1. Historia Wojskowości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 47, zeszyt 1. Historia Wojskowości, Przemyśl 2011, s. 268+ mapa

Cena 18,00 zł

Spis treści: 

 • Andrzej Gliwa, Najazd szwedzki na Ruś Czerwoną w 1656 r. Zniszczenia i straty materialne na obszarze Ziemi Przemyskiej
 • Janusz Polaczek, U źródeł różnorodności ideowej wyobrażeń artystycznych Tadeusza Kościuszki. Wizerunki rycerskie, generalskie oraz chłopskie autorstwa Józefa Grassiego i ich pochodne
 • Kazimierz Taczanowski, Krótka historia wielkopolskiego generała: Edmund Taczanowski (1822-1879)
 • Andrzej Olejko, Działania bojowe lotnictwa nad masywami górskimi, czyli lotniczo-baloniarskie epizody z końca XIX wieku i z lat wielkiej wojny ze szczególnym uwzględnieniem obszaru karpackiego
 • Андрій Харук, Особлива бойова авіагрупа в повітряних боях над Волинню (серпень 1916 – січень 1917 рр.)
 • Kazimierz Taczanowski, Pruskie forty w Poznaniu – polski patronat w roku 1930
 • Sławomir Jańczak, Struktura organizacyjna i reorganizacje polskiej broni pancernej w latach 1918-1930
 • Lucjan Fac, 2 (301) batalion czołgów lekkich 7 TP w kampanii wrześniowej (cz. 1)
 • Zbigniew Moszumański, Wojska kolejowe w Przemyślu (1951-1960)
 • Katarzyna Zielińska, Jastrzębie i gołębie a ZSRR, czyli kryzys karaibski. Od Zatoki Świń 1961 r. do 13 dni 1962 r.

Recenzje

 • Jerzy Adam Radomski, Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945-1951, Kraków 2009, ss. 412 (Lucjan Fac)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie