Rocznik Przemyski tom 49 zeszyt 2. Literatura i Język

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 49 zeszyt 2. Literatura i Język, Przemyśl 2013, s. 219

Cena 20,00 zł

Spis treści:

I. Rozprawy

 • Jan Musiał, Wincentego Lutosławskiego listów kilka do Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Przyczynek do dziejów recepcji późnej twórczości Juliusza Słowackiego
 • Marceli Olma, Zwyczaje żywieniowe i upodobania kulinarne w rodzinie Pawlikowskich (na podstawie korespondencji prywatnej)
 • Anna Podstawka,  „Złowić wiekuistości niezmienne pierwiastki…”.  „Baśń nocy świętojańskiej” Jana Kasprowicza
 • Tomasz Pudłocki, Podsumowanie Roku Stefana Grabińskiego  
 •  Eliza Krzyńska-Nawrocka, Dwuznaczność zaułków”, „ zacięte usta symbolów”... – miasto w twórczości prozatorskiej Stefana Grabińskiego 
 • Andrzej Juszczyk, Tajemne życie przedmiotów. O „opowiadaniach kolejowych” Stefana Grabińskiego
 • Katarzyna Trzeciak,  Między realizmem a Realnym. O elementach realistycznych w „Fałszywym alarmie” Stefana Grabińskiego 
 • Oskar Ostafin, Przyjaźń, która musiała dojrzeć – czyli słów kilka o kontaktach Karola Irzykowskiego ze Stefanem Grabińskim

II. Miscellanea

 • Krzysztof Bortnik, Stefan Grabiński czy Henryk Pietrzak? Problem atrybucji noweli „Portret”
 • Kornel Balawender, Wspomnienie o Stefanie Grabińskim [opracował i podał do druku Jakub Knap]

III. Historia mówiona

 • Małgorzata Misiak, Obrazy z łemkowskiej pamięci

IV. Recenzje

 • Piotr Borek, Wojna domowa” Samuela Twardowskiego w świetle nowszych badań na Ukrainie
 • Jakub Knap, Między narracją erotetyczną a lekturą erotyczną. Grabiński na nowo odczytany
 • Monika Kulesza-Gierat, Stefan Grabiński, „Maszynista Grot. Z mojej pracowni”, wstęp Paweł Komar, oprac. Wojciech Kruszewski, Lublin 2011.
 • Adrian Mianecki, Grabiński Redivivus
 • Krzysztof Bortnik, Grabiński w Czechach (Utwory rozproszone), wstęp i oprac. Jakub Knap, Wydawnictwo Agharta, Kraków 2012, ss. 334.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie