Rocznik Przemyski tom 48 zeszyt 3. Literatura i Język

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 48 zeszyt 3. Literatura i Język, Przemyśl 2012, s. 331

Cena 18,00 zł

Spis treści:

Artykuły i rozprawy:

 • Artur Jabłoński, Krytyka teatralna o Willi nad morzem Stefana Grabińskiego
 • Tomasz Pudłocki, Środowisko studenckie Stefana Grabińskiego
 • Tomasz Pudłocki, Pokłosie Roku Stefana Grabińskiego
 • Michał Chmiel, Melancholia ,,ikonograficzna” Zygmunta Krasińskiego
 • Agata Seweryn, Tradycja barokowa w Agaj-Hanie
 • Krzysztof Biliński, Modlitwy poetyckie Zygmunta Krasińskiego
 • Jerzy Starnawski, W 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego
 • Agnieszka Gocal, Problematyka moralno-obyczajowa w kazaniach oświeceniowych przemyskiego kaznodziei Konrada Kawalewskiego
 • Anna Sitkowa, O lekturach Katarzyny Wapowskiej, kasztelanki przemyskiej (na podstawie druków z przełomu XVI i XVII wieku)
 • Elwira Buszewicz, Między Eobanem a Buchananem. Poetycka psalmografia Grzegorza z Sambora
 • Maria Wichowa, Humanitas Grzegorza z Sanoka
 • Katarzyna Trzeciak, Grabiński bajkopisarzem? Czyli kilka słów o Ciuciubabce
 • Michał Budak, Cień Bafometa jako summa inspiracji twórczych Stefana Grabińskiego
 • Andrzej Juszczyk, Domy złe. Motyw upiornego miejsca w opowiadaniach Stefana Grabińskiego
 • Eliza Krzyńska-Nawrocka, Przestrzenie przemienione. O kreacji świata Stefana Grabińskiego
 • Krzysztof Bortnik, Polskie adaptacje filmowe opowiadań Stefana Grabińskiego
 • Jakub Knap, Z zagadnień „grabińszczyzny”: casus Janusza Meissnera (rekonesans „wpływologiczny”)

II. Miscellanea

 • Maria Barłowska, Litteraria w rękopiśmiennym inwentarzu ksiąg Krzysztofa Tomasza Drohojowskiego
 • Anna Łosowska, Druki oficyn przemyskich w Bibliotece UMCS (ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu)

III Recenzje:

 • Monika Sulejewicz-Nowicka, Tom studiów o mniejszych poetach barokowych
 • Katarzyna Trzeciak, „W przypływie języka”. Wznowienie powieści Stefana Grabińskiego Klasztor i morze
 • Krzysztof Bortnik, O wznowieniach dzieł Stefana Grabińskiego: S. Grabiński, Demon ruchu i inne opowiadania, red. T. Zysk, wyd. „Zysk i S-ka”, Poznań 2011, ss. 542; S. Grabiński, J. Huskowski, Tragedia na wieży. Opowieści nadzwyczajne, oprac. S. Żuławski, wyd. „Agharta”, Kraków 2011, ss. 98.
 • Oskar Ostafin, Groteskowa groza. Krzysztof Bortnik, Krzysztof Maciej Choule [oprac.], Maska Śmierci. Opowiadania niesamowite (T. 1–2, Przemyśl, 2008–2010, Wydawnictwo Kabort)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie