Rocznik Przemyski tom 48, zeszyt 4. Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Rocznik Przemyski tom 48, zeszyt 4. Historia, Przemyśl 2012, s. 197

Cena 18,00 zł

 

Spis treści: 

Artykuły i rozprawy:

 • Ewa Grin -Piszczek, Brzykowie, Wargoccy, Czechowiczowie – przedstawiciele elity władzy w Przemyślu w drugiej połowie XVI wieku (The Brzyk, Wargocki and Czechowicz families – representatives of ruling elite in Przemyśl in the second half of sixteenth century)
 • Anna Markiewicz, Testament Marcina Ubysza z Mogielnicy (The Last Will of Marcin Ubysz of Mogielnica (1690y)
 • Wasyl Iwanowycz Denysjuk, Російська місцева адміністрація та польська шляхта в контексті вирішення«польського питання» на Волині в першій третині ХІХ ст. (Rosyjska administracja lokalna i polska szlachta w kontekście rozwiązania „kwestii polskiej” na Wołyniu w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku) (Russian local administration and Polish nobility in the context of “the Polish case” solution in the Province of Wolyn (1800-1830)
 • Sabina Rejman, Organizacja posiedzeń Rad miejskich w znaczniejszych miastach Galicji Zachodniej w latach 1889–1914 (The organization of town council meetings in the most important towns of West Galicja between 1889-1914)
 • Anna Kwiatek, Socjaliści polscy a religia na przełomie XIX i XX wieku. Przypadek Hermana Liebermana (Polish socialists and religion in the late 19th and early 20th century.The case of Herman Lieberman)
 • Jolanta Czartoryska, Działalność parlamentarna Hermana Liebermana (Parliamentary activity of Herman Lieberman)
 • Józefa Kostek, Przemyskie środowisko artystyczne XIX i XX w. (Przemyśl’s artistic milieu of 19th and 20th centuries
 • Adam Szczupak, Kult św. Jozafata w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie rządów biskupa Jozafata Kocyłowskiego (1917-1946) (The cult of saint Josaphat Kuncewicz in the Greek Catholic eparchy of Przemyśl during the service of Josaphat Kocyłowski (1917–1946
 • Andrzej Wawryniuk, Delimitacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej a sprawa Medyki (Delimitation of Polish eastern frontier after World War II – Medyki issue)

Źródła:

 • Jerzy Kotkowski, Powroty, opracowali Rita Majkowska, Tomasz Pudłocki (Returns)
 • Mariusz Frodyma, Chodziłem do Słowaka (I attended Słowak)

Recenzje:

 • Zdzisław Budzyński, Geografia historyczna Kościołów i wyzwań w nowym ujęciu
 • Elżbieta Knapek, rec.: Anna Łosowska Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku (Przemyśl 2011)
 • Anna Łosowska, Czy chcemy dostrzec nowy obraz środowiska pisarskiego Przemyśla w XV wieku? (Odpowiedź na recenzję dr Elżbiety Knapek)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie