Rocznik Przemyski tom 45 zeszyt 5. Nauki Przyrodnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 45 zeszyt 5. Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2009, s. 240+8 nlb.

Cena: 13,00 zł

Spis treści:

Artykuły:

 • LILIANNA WITKOWSKA-WAWER, Flora miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia. Cz. III
 • STANISŁAW KUCHARZYK, ADAM SZARY, Roślinność nieleśna Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych w granicach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”
 • ANNA WAJDA, Uwagi o prowadzeniu prac porządkowo-konserwatorskich na Cmentarzu Żydowskim w Przemyślu w zgodzie z religijnym prawem judaizmu
 • DANUTA KRAUS, EWA CIĄPAŁA-TROJNAR, Dendroflora zespołu dworsko-parkowego w Studzianie k. Przeworska
 • JANUSZ MOTYKA, Uprawy morwy i hodowla jedwabników w I poł. XIX wieku jako próba wskrzeszenia tradycji jedwabnictwa w Przeworsku i okolicach
 • GRZEGORZ POZNAŃSKI, Historyczny sad owocowy w Medyce
 • ADAM GÓRNICKI, Rzadkie gatunki motyli większych (Macrolepidoptera) występujące na Pogórzu Przemyskim
 • WŁADYSŁAW KRAUS, DANUTA KRAUS, Zapiski do historii ruchu ochrony przyrody na ziemiach polskich. I. O pojęciu pomnik przyrody w XIX i na początku XX wieku (B)
 • ALEKSANDER KĘDZIOR, Wspomnienie o działalności i dorobku przemyskich szkół rolniczych
 • ALEKSANDER REJMAN, Wspomnienia. Część druga – lata 1936-1986. Do druku podał Andrzej Rejman

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie