Rocznik Przemyski tom 42 zeszyt 5. Nauki Przyrodnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 42 zeszyt 5. Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2006, s. 146

Cena: 8,00 zł

Spis treści: 

Artykuły:

 • MICHAŁ FERENC, Rozwój rzeźby i współczesne ukształtowanie rozcięć erozyjnych na północnych stokach „Zniesienia i „Zielonki w Przemyślu 
 • TADEUSZ MISIAK, Środowisko przyrodnicze w dorzeczu środkowego Sanu – przemiany 
 • ANNA WAJDA, ANNA BACH, Przeobrażenia przydomowych ogrodów wiejskich ziemi przemyskiej 
 • MARTA DZIUBIAK, RYSZARD RAWSKI, Stare odmiany jabłoni z Polski południowo-wschodniej i Ukrainy w zbiorach Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
 • GRZEGORZ POZNAŃSKI, Jabłonie w krajobrazie przyrodniczo-rolniczym w dorzeczu środkowego Sanu 
 • RENATA SOBIERALSKA, Ochrona starych odmian drzew owocowych w Dolinie Dolnej Wisły 
 • MARCIN SIELEZNIEW, ANNA M. STANKIEWICZ, ADAM GÓRNICKI,Modraszek Rebela Maculinea rebeli w Przemyślu. Ekologia i perspektywy ochrony populacji 
 • PRZEMYSŁAW KUNYSZ, Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 na Podkarpaciu 
 • DAMIAN STRĄCZYK, URSZULA SOMERLIK, Kobalt w środowisku i jego znaczenie w produkcji rolniczej 
 • EWA JANICKA, ROMAN GŁOWACZ, Rys historyczny Szkoły Rolniczej w Przemyślu 
 • ANDRZEJ REJMAN, Wspomnienie o moim ojcu 
 • RENATA SOBIERALSKA, Wspomnienie wybitnego polskiego pomologa prof. Adama Hrebnickiego w 150. rocznicę jego urodzin 
 • TOMASZ PUDŁOCKI, Julian Kubrakiewicz

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie